יהוידע אבי בניהו

מאת: רענן

קוד: יהוידע (אבי בניהו)

 

  1. שמ"ב ח 18: ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו.
  2. שמ"ב כג 20: ובניהו בן יהוידע בן איש חי (קרי: חיל) מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה (קרי: הארי) בתוך הבאר ביום השלג.

הערה: קבצאל היא עיר בנגב יהודה (יהושע ט"ו 21).

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של יהודה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אבצן    פילגש איש לוי    יהושע    אשה חכמה מתקוע    אחיתפל הגילני    סבכי החשתי    יעיר    דודו    עקש    מהרי הנטפתי    בענה    אביאל    חצרי הכרמלי    פערי הארבי    ירמיהו    פדיה    עדיה    תנחמת    שמעיהו    עיפי הנטפתי    עמוס    מיכה    חנניה    מישאל    עזריה    דדוהו    דניאל    אביגיל    אחינעם    אלימלך    פלני אלמני (הגואל של רות)  

ילדים:   בניהו  


תוספות ותגובות