אחינעם אם אמנון

מאת: רענן

קוד: אחינעם (אם אמנון)

 

  1. שמ"א כה 43: ואת אחינעם לקח דוד מיזרעאל ותהיין גם שתיהן (אביגיל ואחינעם) לו לנשים.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של יהודה  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   אבצן    פילגש איש לוי    יהושע    אשה חכמה מתקוע    אחיתפל הגילני    סבכי החשתי    יעיר    יהוידע    דודו    עקש    מהרי הנטפתי    בענה    אביאל    חצרי הכרמלי    פערי הארבי    ירמיהו    פדיה    עדיה    תנחמת    שמעיהו    עיפי הנטפתי    עמוס    מיכה    חנניה    מישאל    עזריה    דדוהו    דניאל    אביגיל    אלימלך    פלני אלמני (הגואל של רות)  

איש:   דוד  

ילדים:   אמנון  


תוספות ותגובות