היתרי

מאת: רענן

קוד: היתרי

 

  1. דה"א ב 53: ומשפחות קרית יערים היתרי והפותי והשמתי והמשרעי מאלה יצאו הצרעתי והאשתאלי.

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של כלב  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   נבל    יהדי  

הפריטים השייכים לקבוצה זו:   עירא    גרב היתרי  


תוספות ותגובות