עירא היתרי

מאת: רענן

קוד: עירא (היתרי)

 

  1. שמ"ב כג 38: עירא היתרי גרב היתרי.

קבוצת-אב:   היתרי  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   גרב היתרי  

עירא שייך גם כן לקבוצת:   גיבורי דוד  


תוספות ותגובות