עטרה

מאת: רענן

קוד: עטרה

 

  1. דה"א ב 26: ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה היא אם אונם.

איש:   ירחמאל  

ילדים:   אונם  


תוספות ותגובות