אליאל המחוים

מאת: רענן

קוד: אליאל המחוים

 

  1. דה"א יא 46: אליאל המחוים ויריבי ויושויה בני אלנעם ויתמה המואבי.

הערה: אינו מופיע ברשימת גיבורי דוד בשמ"ב כג. לא ברור מה פשר הכינוי "המחוים".

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לגיבורי דוד  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   חכמוני    אגא    חורי מנחלי געש    בני השם הגזוני    שגה    שכר    נתן    יושפט המתני    שמרי    אלנעם    אליאל    עובד    יעשיאל  

אליאל המחוים שייך גם כן לקבוצת:   גיבורי דוד נוספים בדה"י  


תוספות ותגובות