יעשיאל

מאת: רענן

קוד: יעשיאל

 

  1. דה"א יא 47: אליאל ועובד ויעשיאל המצביה.

הערה: אינו מופיע ברשימת גיבורי דוד בשמ"ב כג. לא ברור מה פשר הכינוי "המצוביה", אך גיבור אחר של דוד נקרא "יגאל בן נתן מצובה" (שמ"ב כג 36), ויתכן ששניהם קשורים למשפחה היהודית "הצובבה"(דה"א ד 8).

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לגיבורי דוד  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   חכמוני    אגא    חורי מנחלי געש    בני השם הגזוני    שגה    שכר    נתן    יושפט המתני    שמרי    אליאל המחוים    אלנעם    אליאל    עובד  

יעשיאל שייך גם כן לקבוצת:   גיבורי דוד נוספים בדה"י  


תוספות ותגובות