צדוק אבי ירושא

מאת: רענן

קוד: צדוק (אבי ירושא)

 

  1. מל"ב טו 33: בן עשרים וחמש שנה היה [יותם] במלכו ושש עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו ירושא בת צדוק.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לבנות או בני זוג של מנהיגים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   לפידות    אחימעץ    איה    אליעם    אבישלום    שלחי    זכריה    חרוץ    אלנתן    עגלה    אביטל    חגית  

ילדים:   ירושא  


תוספות ותגובות