שלחי

מאת: רענן

קוד: שלחי

 

  1. מל"א כב 42: יהושפט בן שלשים וחמש שנה במלכו ועשרים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו עזובה בת שלחי.

קבוצת-אב:   צאצאים של יעקב הקשורים לבנות או בני זוג של מנהיגים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   לפידות    אחימעץ    איה    אליעם    אבישלום    צדוק    זכריה    חרוץ    אלנתן    עגלה    אביטל    חגית  

ילדים:   עזובה  


תוספות ותגובות