עזובה

מאת: רענן

קוד: עזובה

 

  1. מל"א כב 42: יהושפט בן שלשים וחמש שנה במלכו ועשרים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו עזובה בת שלחי.

אב:   שלחי  

איש:   אסא  

ילדים:   יהושפט  


תוספות ותגובות