אסא

מאת: רענן

קוד: אסא

 

  1. מל"א טו 8: וישכב אבים עם אבתיו ויקברו אתו בעיר דוד וימלך אסא בנו תחתיו.

אב:   אבים  

אישה:   עזובה  

ילדים:   יהושפט  


תוספות ותגובות