פירוש שד"ל על במדבר פרק כח

קוד: שד"ל במדבר כח בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

[יא] ובראשי חדשיכם : שאתם מונים לתועלתכם, כי גם קודם מתן תורה היו מונים ללבנה, אבל אין הכוונה שהיו חוגגים ראשי חודשים כדעת הספורנו; ואין ראיה ממה שכתוב אשר נסתרת שם ביום המעשה ( שמואל א' כ י"ט) שראש חודש לא היה אצלם יום מעשה, כי פירושו ביום המאורע הידוע ( ש"א י"ט י ), וכן בשבועותיכם ( למטה פסוק כ"ו ) אין ענינו שהיו חוגגים חג שבועות קודם מתן תורה, אבל שהיו מונים שבעה שבועות, שהיו מצפים מתי יהיה יום הקציר או (כדברי דח"א) בשבועות שכבר צויתי אתכם למנות.

[יב] רש"י באמרו כמשפט נסכי פר, הוא כולל המנחה עם הנסכים, כי כן בלשון חכמים היא נקראת מנחת נסכים, ובפרשת נסכים שהזכיר כאן רש"י (והיא למעלה פרק ט"ו ) נתבארו גם המנחות וגם הנסכים. 

תגובות