חדשנות בפירוש התנ"ך

קוד: חדשנות בפירוש התנ"ך בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל:

התורה היא "ארוכה מארץ מידה, ורחבה מני ים". גם האדם החכם ביותר לא יוכל לחשוב על כל הפירושים האפשריים לתורה. לכל דור יש אפשרות לגלות פירושים חדשים לפסוקים בתורה, ונימוקים חדשים בוויכוחים שעדיין לא הוכרעו, כי התורה היא אינסופית. מטרת מאמר זה היא לאסוף ציטוטים שמחזקים טענה זו.

מובן שיש גם דעות אחרות, שלפיהן אסור לחדש כלל, אולם דעות אלה ידועות ומפורסמות, ובמאמר זה מטרתי לאזן את התמונה ולהציג את הצד השני.

דבריהם של חכמי הדורות הקודמים


דבריהם של רבנים בני דורנו

 

מקורות נוספים, חלשים יותר

תגובות