שמירת שבת ושמירת שבתות

קוד: שמירת שבת ושמירת שבתות בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל:

מי שחילל שבת בטעות צריך להביא קרבן חטאת. ומי שחילל שבת כמה פעמים? על כך אמרו חז"ל (שבת פרק ז משנה א, בבלי שבת סז:):

ההבחנה בין מקרה א לבין מקרים ב-ג נרמזת בתורה (ע"פ רבה בר אבוה, תלמוד בבלי שבת סט:):

מכאן שיש שני יסודות שונים בשמירת שבת:

מי ששכח את העיקרון עבר על המצוה לשמור שבת, הוא עשה טעות אחת וצריך להביא חטאת אחת; אבל מי ששכח את הימים שבהם יש לממש את העיקרון במציאות (או את המלאכות שבהן מתבטא העיקרון) עבר על המצוה לשמור שבתות, הוא עשה טעויות רבות וצריך להביא חטאת על כל טעות.

שגגת ימים לעומת שגגת מלאכות

לשם פשטות, פירשנו שהפסוקים מלמדים להבחין בין העיקרון לבין הפרטים כולם - ימים או מלאכות; אך בתלמוד פירשו שהפסוקים מלמדים להבחין בין העיקרון לבין הימים בלבד (כלומר ההבדל בין מקרה א למקרה ב); ההבדל בין מקרה ב למקרה ג נלמד (בהמשך הסוגיה) מכך שהתורה פירטה מלאכות מסויימות בפירוש - חריש, קציר והבערת אש; מכאן שהתורה ייחסה חשיבות גם למלאכות מסויימות, ולא רק לעיקרון כללי של שביתה ביום מסויים.

תגובות