רוח הקודש - בלשון זכר ובלשון נקבה

קוד: רוח הקודש - בלשון זכר ובלשון נקבה בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

ע"פ ילקוט שמעוני קהלת ו תתקעז:

אמר ר' ירמיה בן אלעזר: רוח הקודש, פעמים משיחה בלשון זכר, ופעמים משיחה בלשון נקבה:

א. כתוב אחד אומר:

וכתוב אחד אומר:

ב. כתוב אחד אומר:

וכתוב אחד אומר:

ג. כתוב אחד אומר:

וכתוב אחד אומר:

תגובות