רחץ - התרחץ

קוד: רחץ - התרחץ בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: רות אלמגור-רמון

אל: רגע של עברית, רשת ב

[מתוך אתר רשת ב: http://bet.iba.org.il/ ]


למען הטובלים בים והשוחים בים השירות המטאורולוגי כולל בתחזית מזג האוויר פרטים על גובה הגלים. הפרטים האלה פותחים אצלנו ברדיו במילים: "לרוחצים בים". למה 'רוחצים' ולא 'מתרחצים', נשאלנו.

מתברר שההבחנה בין 'להתרחץ' ובין 'לרחוץ' נסמכת על לשון התנ"ך:

מהי אפוא ההבחנה? מתרחצים - לשם ניקוי הגוף, במים או בחומר ניקוי אחר, ורוחצים - בנהר או בים, להנאה, לריפוי או לכל מטרה אחרת.

אמנם היום מקובל יותר - להתרחץ בים, ולא 'לרחוץ', אבל בלשון החדשות נשמרת ההבחנה העתיקה. את מתכונת הפתיחה 'לרוחצים בים' הנהיג אבא בנדויד זיכרונו לברכה, יועץ הלשון הראשון של רשות השידור, ומתברר שבכך יצר רצף מבורך בין העברית העתיקה לעברית החדשה.

תגובות