ארבעים אלף לוחמים

קוד: ארבעים אלף לוחמים בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל:

בשני מקומות נזכרו קבוצות של 40000 לוחמים

על-פי מלבי"ם, דבורה השתמשה במספר 40000, כדי לרמוז לאותם חלוצי צבא מימי יהושע: בעבר, נחלנו נצחונות גדולים על הכנענים, אולם כיום, כשהמצב הבטחוני התדרדר, ה' היה צריך לבחור לוחמים חדשים כדי להילחם על ערי ישראל, שכן אותם 40000 חלוצי-צבא כבר איבדו את כלי המלחמה שלהם, ולא יכלו להילחם... (ע"ע השבטים שהשתתפו במלחמת דבורה וברק, פירוש 4 ).

תגובות