איזה עונש בחר דוד?

קוד: ביאור:שמואל ב כד14 בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 13

לאחר שדוד חטא וספר את העם, בא אליו גד הנביא והציע לו לבחור אחד מתוך שלושה עונשים: שלוש שנות רעב, שלושה חודשי חרב או שלושה ימי דבר.

שמואל ב כד14: "וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל גָּד צַר לִי מְאֹד נִפְּלָה נָּא בְיַד ה' כִּי רַבִּים רחמו[רַחֲמָיו] וּבְיַד אָדָם אַל אֶפֹּלָה" (פירוט)

דוד לא אמר בדיוק איזה עונש הוא בחר. למה הוא התכוון?

הרמז בקטע הזה הוא הביטוי "צר לי מאד" - ביטוי שנזכר גם בדברים שאמר שאול לשמואל לאחר שהעלה אותו באוב, שמ"א כח 15: "צר לי מאד, ופלשתים נלחמים בי, וא-להים סר מעליי ולא ענני עוד גם ביד הנביאים גם בחלומות, ואקראה לך להודיעני מה אעשה".

כמה פסוקים לאחר מכן "וימהר שאול וייפול מלוא קומתו ארצה, ויירא מאד מדברי שמואל...": שאול נפל לפני שמואל הנביא בגופו, וגם באופן סמלי – שאול נפל ביד שמואל, שמואל חרץ את גזר דינו למוות.

אולי כשדוד אמר צר לי מאד הוא נזכר בדבריו של שאול, והחליט שהוא לא מוכן בשום אופן ליפול בידי הנביא: הוא לא מוכן שהנביא יחרוץ את עונשו. ולכן אמר ... נפלה נא ביד ה'... כלומר: אני לא מוכן לקבל אף אחד מהעונשים ש'הצעת' לי: רק ה' יחליט, ...כי רבים רחמיו...! ואכן, במציאות היה דֶבֶר רק מהבוקר עד עת מועד, כלומר – יממה אחת או פחות (ראו במפרשים), בניגוד לעונש שהציע לו גד - שלושה ימים דבר. ה' ברחמיו בחר עונש קל יותר!

תגובות