שלושה סוגים של שינויי שמות

קוד: שלושה סוגים של שינויי שמות בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל: מכתב

בכמה מקומות בתנ"ך מסופר על אנשים ששמם שונה . ניתן לחלק את שינויי השם לשלוש קבוצות:

  1. כמו של אברם-אברהם – השם הישן מתבטל לגמרי (וכן גם מתניה-צדקיה ואליקים-יהויקים).

  2. כמו של יעקב-ישראל – השם החדש והשם הישן משמשים ביחד.

  3. כמו של שלמה-ידידיה – השם החדש מתבטל לגמרי... השם ידידיה נזכר רק פעם אחת: "ותלד בן, ותקרא את שמו שלמה, וה' אהבו. וישלח ביד נתן הנביא, ויקרא את שמו ידידיה – בעבור ה'".

נראה לי, שהשינוי אברם-אברהם הוא כמו "שדרוג" של השם, כי 'אברהם' כולל את האותיות 'אברם'. לכן אין טעם להשתמש בשם הישן.

אבל 'יעקב' לא כולל את 'ישראל' – אלה שני שמות שונים עם משמעויות שונות, ולכל אחד מהם יש חשיבות (בדרך-כלל כשאדם קונה מכונית חדשה הוא מוכר את הישנה, אבל הוא לא מוכר את האופניים, כי לאופניים יש תפקידים אחרים) . חז"ל אמרו ש'מחשבתם של ישראל קדמה לבריאת העולם', כלומר: עוד לפני שנברא העולם כבר תכנן ה' שיהיו יצורים שייקראו 'ישראל' – שיהיו קרובים אליו ית' במיוחד. המושג 'ישראל' היה קיים עוד לפני בריאת העולם, רק שלא היה ברור מי בדיוק יזכה לתואר הזה. כשיעקב הגיע לא"י – ה' נתן לו את התואר 'ישראל' ואת התפקיד שכרוך בתואר הזה. 'יעקב' הוא השם הפרטי שלו, ו'ישראל' הוא התואר שלו, ולכן שניהם נשארו.

פירוש אחר: השם 'יעקב' ניתן ע"י יצחק הצדיק, וה' לא רצה לפגוע בו, ולכן לא ביטל לגמרי את השם הזה. אבל השם 'אברם' ניתן ע"י תרח, ולכן ה' לא התאמץ לשמור עליו...

בקשר לשם 'ידידיה': נראה לי שהשם 'ידידיה' נועד רק "בעבור ה'" – רק ה' קרא לו ידידיה (כי "ה' אהבו"), אבל בני האדם לא היו אמורים לקרוא לו כך (לא הבנתי עדיין מה המשמעות של זה ולמה זה כתוב שם). 

תגובות