שיר חדש = שיר הודיה על החידוש

קוד: שיר חדש= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בכמה פסוקים בתנ"ך, בפרט בספר תהלים, נזכר הביטוי שיר חדש:

בחלק מהפסוקים אף יש ציווי לשיר לה' שיר חדש, ולכן ראוי לדעת מהי המשמעות של שיר חדש זה? המפרשים פירשו בכמה דרכים:

1. שיר חדש כמשמעו: "מכבודו של ה', שיחדשו מדי-פעם שירים חדשים לספר שבחו" (דעת מקרא על תהלים צו1). לפי זה, הקריאה "שירו לה' שיר חדש" היא קריאה להתחדשות בעבודת ה' - קריאה למשוררים, מלחינים וזמרים, לחבר בכל פעם שירים חדשים לכבוד ה', ולא רק לחזור על שירים ישנים.

2. שיר חדש הוא שיר המשבח את ה' על כך שהוא מחדש את הבריאה בכל יום. ה' לא עזב את העולם לאחר הבריאה - הוא עדיין משגיח עליו ומחדש אותו בהתאם למעשי בני-האדם: "העכו"ם היו משוררים לו שיר ישן, על שהיה הסיבה הראשונה למציאות... אבל אתם תשירו לו שיר חדש, כי הוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית" (מלבי"ם על תהלים צו1).

3. שיר חדש הוא שיר המעורר תקוה לחידוש העולם בעתיד: "מזמור זה על העתיד, וסופו מוכיח 'כי בא לשפוט את הארץ'. בכל מקום שיר חדש על העתיד" (רש"י על תהלים צו1).

מאמרים נוספים

תגובות