רחב לב = רחב אופקים, אדם שהמחשבות והידיעות שלו מגיעות לתחומים רבים ורחבים

קוד: לב רחב= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בשני מקומות בתנ"ך נזכר צמד דומה של תכונות - עיניים גבוהות ולב רחב:

בשני הפסוקים הנימה היא שלילית, ולכן בקריאה ראשונה נראה ששתי התכונות הללו - עיניים גבוהות ולב רחב - הן שליליות; והפירוש המקובל עבורן הוא ש"רום עיניים" = גאוה, ו"רחב לב" = תאוה (כמו התכונה "נפש רחבה"). אבל כדי לברר אם זה נכון, יש לעיין במקורות נוספים שמזכירים תכונות אלה.

רום עיניים הוא אכן, כנראה, תכונה רעה - זוהי התכונה הראשונה מתוך 6-7 התכונות שה' שונא ומתעב ביותר (משלי ו16-17): " שֶׁשׁ-הֵנָּה, שָׂנֵא ה', וְשֶׁבַע תועבות (תּוֹעֲבַת) נַפְשׁוֹ: עֵינַיִם רָמוֹת...".

אבל רחב לב נזכר בכמה מקומות דווקא כתכונה טובה ורצויה, כמו:

בשני מקורות אלה, נראה ש"לב רחב" אינו מקביל ל"נפש רחבה", אלא דווקא לביטוי המקובל בימינו "אופקים רחבים", והוא מתאר אדם שהמחשבות והידיעות שלו מגיעות לתחומים רבים ורחבים (  לב = משכן המחשבות).

ועוד: ספר משלי מגנה פעמים רבות את ה חסר-לב; לפי זה, מי שיש לו לב רחב דווקא ראוי לשבח - הוא ניגוד של חסר לב!

לפי זה, נראה ששני הפסוקים הראשונים - תהלים קא5 ומשלי כא4 - לא באים לגנות את התכונה "רחב לב", אלא רק את הצירוף של שתי התכונות יחד "רום עיניים ורחב לב":

תגובות