מידת הענוה, שפלות רוח

קוד: מידת הענוה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות