מידת הבושה, חרטה, הענוה כתנאי מקדים לתשובה, הסתרת החטאים

קוד: מידת הבושה בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות