בושה מצילה ממוות

קוד: בושה מצילה ממוות בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: ירמיהו ו שנכתבה ב15:07:30  13.07.2005

שתי נבואות פורענות של ירמיהו מסתיימות בפסוק דומה שמדבר על הבושה (ו 15 / ח 12): הבישׁו, כי תועבה עשׂו! גם-בושׁ לא-יבושׁו, גם-הכלים / והכלם לא ידעו; לכן יפלו בנפלים, בעת-פקדתים יכשׁלו, אמר ה'!

שתי הנבואות מסתיימות בטענה, שבני ישראל אינם מתביישים במעשיהם, ולכן הם יפלו וייכשלו.

מכאן, שאילו בני-ישראל היו מתביישים במעשיהם, הם לא היו נופלים.

כל אחד נכשל לפעמים בעבירות, "אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"; אולם, כל עוד הוא מתבייש במעשיו - יש לו תקווה; ברגע שהוא מתחיל להתגאות במעשיו הרעים, ולפרסם אותם ברחוב בהפגנתיות - ה' כבר אינו סולח לו.

מפסוק אחר ניתן ללמוד, עד כמה זה חשוב שהאנשים הטובים יפגינו את דעותיהם ברחובות ולא יתביישו; מפסוק זה ניתן ללמוד, עד כמה זה חשוב שהאנשים הנכשלים בעבירות, יתביישו במעשיהם ולא יפגינו אותם בגאווה ברחובות.


תגובות