ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו ו

1 העזו בני בנימן מקרב ירושלם ובתקוע תקעו שופר ועל-בית הכרם שאו משאת כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול. 2 הנוה והמענגה דמיתי בת-ציון. 3 אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו איש את-ידו. 4 קדשו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו כי-פנה היום כי ינטו צללי-ערב. 5 קומו ונעלה בלילה ונשחיתה ארמנותיה.

6 כי כה אמר יהוה צבאות כרתו עצה ושפכו על-ירושלם סללה היא העיר הפקד כלה עשק בקרבה. 7 כהקיר בור מימיה כן הקרה רעתה חמס ושד ישמע בה על-פני תמיד חלי ומכה. 8 הוסרי ירושלם פן-תקע נפשי ממך פן-אשימך שממה ארץ לוא נושבה.

9 כה אמר יהוה צבאות עולל יעוללו כגפן שארית ישראל השב ידך כבוצר על-סלסלות. 10 על-מי אדברה ואעידה וישמעו הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשיב הנה דבר-יהוה היה להם לחרפה לא יחפצו-בו. 11 ואת חמת יהוה מלאתי נלאיתי הכיל שפך על-עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדו כי-גם-איש עם-אשה ילכדו זקן עם-מלא ימים. 12 ונסבו בתיהם לאחרים שדות ונשים יחדו כי-אטה את-ידי על-ישבי הארץ נאם-יהוה. 13 כי מקטנם ועד-גדולם כלו בוצע בצע ומנביא ועד-כהן כלו עשה שקר. 14 וירפאו את-שבר עמי על-נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום. 15 הבישו כי תועבה עשו גם-בוש לא-יבושו גם-הכלים לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת-פקדתים יכשלו אמר יהוה.

16 כה אמר יהוה עמדו על-דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי-זה דרך הטוב ולכו-בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך. 17 והקמתי עליכם צפים הקשיבו לקול שופר ויאמרו לא נקשיב. 18 לכן שמעו הגוים ודעי עדה את-אשר-בם. 19 שמעי הארץ הנה אנכי מביא רעה אל-העם הזה פרי מחשבותם כי על-דברי לא הקשיבו ותורתי וימאסו-בה. 20 למה-זה לי לבונה משבא תבוא וקנה הטוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא-ערבו לי. 21 לכן כה אמר יהוה הנני נתן אל-העם הזה מכשלים וכשלו בם אבות ובנים יחדו שכן ורעו יאבדו.

22 כה אמר יהוה הנה עם בא מארץ צפון וגוי גדול יעור מירכתי-ארץ. 23 קשת וכידון יחזיקו אכזרי הוא ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל-סוסים ירכבו ערוך כאיש למלחמה עליך בת-ציון. 24 שמענו את-שמעו רפו ידינו צרה החזיקתנו חיל כיולדה. 25 אל-תצאי השדה ובדרך אל-תלכי כי חרב לאיב מגור מסביב. 26 בת-עמי חגרי-שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השדד עלינו. 27 בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את-דרכם. 28 כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשת וברזל כלם משחיתים המה. 29 נחר מפח מאשתם עפרת לשוא צרף צרוף ורעים לא נתקו. 30 כסף נמאס קראו להם כי-מאס יהוה בהם.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות