צניעות = הסתרת דבר חשוב

קוד: צנע= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

השורש צנע מציין הסתרה של דבר חשוב. השורש מופיע בתנ"ך רק פעמיים, וקשה לדעת בוודאות מה משמעותו, אולם חז"ל והמפרשים פירשו שהכוונה להסתרה: "והצנע - מלשון... הסתר" (מצודות על מיכה ו8).
כך גם בלשון ימינו:

תגובות