ביטול האגו

קוד: ביטול האגו בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: חגי הופר

אל:

"חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא" (ישעיה, ב', 22)

כאן, לפי דעתי, אנו מוצאים את מחשבת המזרח בדבר ביטול האני, האגו, כפי שהיא מופיעה למשל בזן-בודהיזם, בתנ"ך. לאחר רשימת אלילים ארוכה שמתחסלת, מגיע הנביא לאליל הגדול מכולם, שהוא - האדם עצמו, ומבטל גם אותו.

עניין דומה אנו מוצאים בקהלת, בה נאמר כי "הכל הבל" (קהלת א', 1), וממילא כן הוא האדם עצמו, וכפי שמסתיים שם - "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם" (קהלת יב', 13).


תגובות