והחכמה מאין תמצא

קוד: ביאור:איוב כח12 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 4

איוב כח12: "וְהַחָכְמָה מֵאַיִן תִּמָּצֵא, וְאֵי זֶה מְקוֹם בִּינָה"

1. על-פי הפשט, הפסוק נאמר כשאלה - "והחכמה - מאין תימצא?", כלומר קשה מאד למצוא את החכמה.

2. אבל חז"ל דרשו אותו בלי סימן שאלה: "והחכמה - מאין תימצא! ", כלומר: החכמה נמצאת רק מה'אין', מההתבטלות העצמית: אדם יכול למצוא חכמה אמיתית רק אם הוא מבטל את הגאווה והעצמיות שלו ומתייחס לעצמו כ'אין'.

ראו רעיון דומה במאמר וממדבר מתנה.


תגובות