בשבח עניי הרוח

קוד: בשבח עניי הרוח בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל: hoffer1 @ netvision.net.il

משלי טז19: "טוב שפל רוח את עניים מחלק שלל את גאים"

טוב לומר אני לא יודע, להודות שאתה מתקשה בדבר מסוים, להיות איש המודה בחולשות שלו ובגבולות שלו, מאשר להתהלל בחכמת-מה שרכשת לעצמך, בעודה תמיד, במקרה הטוב, חכמה יחסית ולא מוחלטת, ובמקרה הרע גם זה לא, אלא אפילו כסילות.

או נאמר - הידע האקדמי, לדעת לתת שמות המסתיימים באיזמים למיניהם לכל מיני תופעות ועל-ידי כך להתיימר לנתח ולהסביר את המציאות - טוב מזה הוא לחיות את המציאות עצמה, המשתנה, שלא ניתן להכלילה.

תגובות