שמות עצם שמתחילים באות מ

קוד: שמות עצם שמתחילים באות מ בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

אחד התפקידים של האות "מ" בעברית הוא ליצור שמות-עצם. לשמות עצם שמתחילים באות מ יש כמה משמעויות:

  1. חפץ שעושה פעולה מסוימת, למשל מצֵּבָה (מהשורש "יצב") = אבן שעומדת יציבה במקומה, מגרפה = כלי שגורף את התבואה, מחוגה = כלי שמשרטט חוגים (מעגלים), מפתֵח = כלי שפותח את הדלת, מחרשה = כלי שחורש, מקבת = כלי שנוקב.
  2. חפץ שעשו בו פעולה מסוימת, למשל מתנה (מהשורש "נתן") = חפץ שנתנו למישהו, מרקחת = חומר שרקחו, מחמל = אדם שחמלו עליו, מלקוח = אנשים ובהמות שלקחו אותם בשבי, מבטח = דבר שבוטחים בו.
  3. מקום שיש לו תכונה מסוימת, למשל מחבוא = מקום שמתחבאים בו, מעבר = מקום שעוברים בו, מלון = מקום שלנים בו, משכן = מקום ששוכנים בו, מזבח = מקום שזובחים בו.

 

לפי זה, למילה "מאור", שמתארת (בבראשית א ועוד) את השמש, הירח והכוכבים, יכולות להיות כמה משמעויות:

  1. חפץ שמאיר: השמש הירח והכוכבים כולם מפיצים אור (אמנם הירח אינו מייצר אור אלא מפיץ את אור השמש, אך מבחינתנו אין זה משנה, העיקר שהוא מאיר לנו).
  2. חפץ שהאירו אותו: פירוש זה אינו מתאים לשמש ולכוכבים עצמם; אך ייתכן שהכוונה היא, לא לגופים שנמצאים בחלל, אלא לכתמי-האור שהם יוצרים באטמוספירה - כתמי האור הנראים לעינינו. כתמים אלה נקראים "מאורות" כי הם מוּארים מבחוץ ע"י השמש, הירח והכוכבים.
  3. מקום שיש בו אור: פירוש זה מתאים גם לגופים שנמצאים בחלל (השמש הירח והכוכבים עצמם - כמו בפירוש 1), וגם לכתמי האור שהם יוצרים באטמוספירה (כמו בפירוש 2).
המשמעות הפשוטה והמקובלת ביותר היא משמעות 1.

מילים נוספות

מצֵּבָה (אבן) = אבן המוצב קיים לענין מה

מצֶּבֶת (אבן) =

מוֹדע (אדם קרוב) = תואר הפעיל, לקרוב. ע' "ומיודעי"

מוֹדעת (אדם קרוב) = מילה זרה, והת' נוסף, ראב"ע רות ג2

מסָרֵף (אדם קרוב) =

מרע2 (אדם קרוב) =

משפחה (אדם קרוב) =

מזון (אוכל) = שם קיבוצי

מספוא (אוכל) =

מעוג (אוכל) = כמו עוגה, וע' רד"ק

מאוּזל (בגד) =

מגבעת (בגד) = כובע גבוה

מטפחת (בגד) =

מכנסים (בגד) =

מלבוש (בגד) = בגד

מסוה (בגד) =

מעטפת (בגד) =

מצנפת (בגד) = כובע של כהן גדול

מגֵן (בגד מלחמה) = כלי מלחמה, עשוי למחסה

מגִנָּה (בגד מלחמה) = מגֵן בלשון נקבה

מבין (בעל תכונה) =

מלֻמד (בעל תכונה) =

מלָשני (בעל תכונה) = היו"ד נוסף, והוא תואר, וטעמו "מלשין". ראב"ע תהלים קא5

ממזר (בעל תכונה) = איש מוזר ונכרי, ושני הממי"ן נוספין, כממי"ן "ממגורות"

מנון (בעל תכונה) =

מסכן (בעל תכונה) = עני, שמקמץ צרכיו מפני החוסר

מעוֶה (בעל תכונה) =

מצורע (בעל תכונה) = [בינוני של "צֹרע"]

מרשעת (בעל תכונה) =

מאהב (בעל תפקיד) = [בינוני של "איהב"]

מאסף (בעל תפקיד) = [בינוני של "איסף"]

מוכיח (בעל תפקיד) =

מורה1 (בעל תפקיד) =

מורה2 (בעל תפקיד) =

מזכיר (בעל תפקיד) =

מחוקק (בעל תפקיד) =

מילדת (בעל תפקיד) =

מכשף (בעל תפקיד) =

מכשפה (בעל תפקיד) =

מלוֶה (בעל תפקיד) =

מליץ (בעל תפקיד) =

מנהל (בעל תפקיד) =

מצביא (בעל תפקיד) = [בינוני של "הצביא"]

מרגל (בעל תפקיד) =

משביר (בעל תפקיד) =

משורר (בעל תפקיד) = [בינוני של "שורר"]

משנֶה[א] (בעל תפקיד) =

משֹפֵט (בעל תפקיד) = כמו שופט

משרת (בעל תפקיד) =

מאוּרה (גוף) = העין, שהיא בעלת האור, ראב"ע ישעיהו יא8

מבושים (גוף) = איברי הבושה בזכר

מחלפות (גוף) = תרגם יונתן "גדילת", כי המגדל ומקלע השער מחליף תמיד את השער מעבר על עבר

מלתעות (גוף) =

מפרקת (גוף) = עצם הצואר

מפשׂעה (גוף) = מקום התחלת הירך להתנועע בפסיעה

מרגלות (גוף) = כמו רגליים, ראב"ע

מתלעות (גוף) =

מוּסך (הפעל) =

מאז (זמן) =

מדמנה (חומר) = חומר וטיט

מחברת (חומר בנין) = כמו "חוברת", בבנין הפעיל

מיתר (חומר בנין) = תמיד בריבוי "מיתרים"

מנעול (חומר בנין) = בריח הסוגר

מסָך (חומר בנין) = יריעה סוככת

מקוה3 (חומר בנין) = מין מעשה קוים וחוטים, רד"ק ורלב"ג מל"א י28. אבל בעבור היותו נפרד בצירי, נראה שעקרו "מקוא" [ככתוב בדברי הימים], וה' תחת א', והוא דבר מה שלא נדעהו

מקנֶה (חיה) = קניין בקר וצאן

מאזניים (כלי) =

מגרפה (כלי) = רחת עשוי לזרייה וזריקת התבואה

מוֹסרות (כלי) =

מוקשות (כלי) = "מוקש" בלשון נקבה רבות

מזלג (כלי) =

מזרה (כלי) = כלי שזורים בו את התבואה

מחוגה (כלי) = כלי לעשיית חוג

מטאטא (כלי) =

מטֶה (כלי) = מקל למשען עליו, והוא גם שבט, שהוא למשען יותר מאחרים

מיטָה (כלי) = ערש שנוטים עליו בשכיבה

מכונה (כלי) = כלי למושב הכיור

מכמורת (כלי) =

מכמֶרת (כלי) =

מכסה (כלי) =

מלמד (כלי) = דרבן המלמד הבקר לחרישה

מלקחיים (כלי) =

מנקיות (כלי) = ע' רש"י שמות כה

מסגרת (כלי) = תרגם אונקלוס "גדנפא", שסוגר השולחן

מסכה (כלי) = פסל נסוך ממתכות, ויש לשון ממשלה או מכסה

מסכת (כלי) = עץ שהגרדי כו' אנשובל"א כו', רש"י שופטים טז. ובלשון משנה - כובד עליון ותחתון, ואולי עשוי במתכות

מסמֵר (כלי) = יתד, שמסמר ומעמיד הדבר שלא יימוט

מסמַר (כלי) =

מפּוּח (כלי) = כלי שמפיחין בו את האש

מפלצת (כלי) = ת"י "טעוותא"

מפתֵח (כלי) = כלי הפותח הדלת

מצע (כלי) = בדין וסדינין

מקוֵא (כלי) =

מרבד (כלי) = מצעות נאות

משׂמֵר (כלי) =

משענת (כלי) =

משקולת (כלי) = חוט שהבונים קושרים בו עופרת כו', רש"י

מזבח (כלי אש) =

מחבת (כלי אש) = כלי אפיה

מנורה (כלי אש) =

מצרף (כלי אש) =

מקטרת (כלי אש) = מחתה, וכת"י

מרחשת (כלי אש) = כלי טיגון עמוק, שמנענע השמן ומשמיע קול

משׂרת (כלי אש) =

מאכלת (כלי חיתוך) = סכין המאכלת את הבשר

מגזרות (כלי חיתוך) = כלי שחותכים בו

מגֵרה (כלי חיתוך) =

מדוכה (כלי חיתוך) = מכתשת

מזמרה (כלי חיתוך) = [רק ברבים "מַזְמֵרוֹת"] כלי כריתת זמורה

מחלף (כלי חיתוך) = סכינים כו', שענינם כריתה, ראב"ע

מחרשה (כלי חיתוך) = ע' רד"ק שמ"א יג20

מחרשת (כלי חיתוך) = כלי חרישה

מכתש (כלי חיתוך) =

מעדר (כלי חיתוך) = כלי חפירה

מעצד (כלי חיתוך) =

מרצע (כלי חיתוך) = כלי נקיבה

מגילה (כלי כתיבה) = גליון הנגלל

מזַמְּרוֹת (כלי נגינה) =

מחול (כלי נגינה) = נרדף לתוף [אבל תרגומו "חנגין"]

מחולה (כלי נגינה) = "מחול" בלשון נקבה

מחלת (כלי נגינה) =

מנענע (כלי נגינה) =

מצילות (כלי נגינה) = זגים ופעמונים

מצלתיים (כלי נגינה) =

מפֵּץ (כלי נשק) = כלי המרצץ ומנפץ

מרגמה (כלי נשק) = קבוצת אבנים

מוּצקוֹת (כלי קיבול) = צינורות

מזרקות (כלי קיבול) =

משארת (כלי קיבול) =

משׂורה (כלי קיבול) =

מאבוס (מבנה) = אוצרות התבואה, שמתפטמים ומתדשנים בהם

מגדל (מבנה) = בנין גבוה

מגוּר (מבנה) = מקום דירה

מגוּרה (מבנה) = מקום חניית התבואה

מדרגה (מבנה) =

מהפכת (מבנה) = בית האסורים

מזוזה (מבנה) =

מחילה (מבנה) = מערה חלולה

מכון (מבנה) =

מכמן (מבנה) = [רק ברבים "מכמנים"]

מלבן (מבנה) = מקום מעשה לבנים

מלונה (מבנה) = "מלון" בלשון נקבה, למלון שומר הגן

מלתחה (מבנה) =

ממגורה (מבנה) = [רק בריבוי "ממגורות"]

מנהרה (מבנה) = "מטמוריתא", שבהם מאור קטן

מסד (מבנה) =

מסדרון (מבנה) = אכסדרה

מסכנוֹת (מבנה) = אוצרות התבואה [ע' רש"י דה"ב לב], שמקמצין אותה בשני השבע למען תהיה לשנות הרעבון והחוסר

מעגל1 (מבנה) = ת"י "כרקומא", שעושין באנשי חיל סביב והיקף דבר לשמירה

מעוֹנָה (מבנה) = "מעון" בלשון נקבה

מעִי (מבנה) = המ"ם נוסף, ראב"ע ישעיהו יז1

מעקה (מבנה) =

מקֵרָה (מבנה) = בית הקיץ, עשוי חלונות חלונות, שישב בו רוח לקרר, ות"י "בית קיטא"

מרכבה (מבנה) =

משקוף (מבנה) = חלון שעל הפתח, ראב"ע, וע' רש"י

מאור[מ] (מופשט) = מענין "האיר"

מארה (מופשט) =

מבוא[מ] (מופשט) =

מבוסה (מופשט) =

מבצר[מ] (מופשט) =

מגדול[מ] (מופשט) = על-משקל "משלוח"

מגוּרים (מופשט) = שם רבים ולא ייפרד, כמו 'נעורים' 'שעשועים', וענינו חניה, ותרגומו "תותבוּת"

מגרעת (מופשט) = [רק בריבוי "מגרעות"]

מדון (מופשט) = שם מופשט, כמו "מריבה"

מדחה (מופשט) =

מדחפה (מופשט) = רק ברבים "מדחפות"

מדינים (מופשט) = שם מופשט רבים, ולא ייפרד

מדנים (מופשט) =

מדָּע (מופשט) =

מדקרה (מופשט) = רק בצירוף "מדקרות חרב"

מדרש (מופשט) =

מהומה (מופשט) =

מהלומה (מופשט) = רק ברבים "מהלומות"

מהלך (מופשט) =

מהלל (מופשט) = שם מופשט כעין מקור

מהפכה (מופשט) = הריסת דבר

מהתלות (מופשט) =

מוֹבא[מ] (מופשט) =

מוּסד (מופשט) =

מוֹסר (מופשט) = עונש

מוּסר (מופשט) = על הרוב - בלימוד

מוֹעד[מ] (מופשט) =

מוּעדה (מופשט) =

מוּצקת (מופשט) = על-משקל "מולדת" ובשורוק, רד"ק

מוקד (מופשט) =

מורא[מ] (מופשט) =

מורד[מ] (מופשט) =

מורש (מופשט) = כמו ירֻשה

מורשה (מופשט) = "מורש" בלשון נקבה

מושב (מופשט) =

מוֹשעוֹת (מופשט) =

מזִמָּה (מופשט) =

מזער (מופשט) =

מזרע (מופשט) =

מחבֵא (מופשט) =

מחגורת (מופשט) =

מחזה (מופשט) = מראה נבואה

מחיה (מופשט) = על הרוב מענין "החיה"

מחיתה (מופשט) =

מחנק (מופשט) =

מחסור[מ] (מופשט) =

מחצה (מופשט) =

מחשבה (מופשט) =

מחשׂוף (מופשט) =

מחשך (מופשט) =

מטָּרָא (מופשט) = א' תחת ה'

מטָּרָה (מופשט) =

מישור[מ] (מופשט) =

מכביר (מופשט) = ע' שורש ערצ

מכָּה (מופשט) =

מכרה (מופשט) =

מכשול (מופשט) =

מלאכוּת (מופשט) =

מלחמה (מופשט) =

מליצה (מופשט) =

מנהג (מופשט) =

מנוד (מופשט) =

מנוח (מופשט) =

מנוחה (מופשט) = מרגוע

מנוס (מופשט) = רובו - ענינו כמו "מחסה", שנסים אליו לעזרה

מנוסה (מופשט) =

מסָּה (מופשט) =

מסורת (מופשט) = חסר א

מסָּח (מופשט) =

מסחר (מופשט) =

מסָּע (מופשט) =

מספר1 (מופשט) =

מספר3 (מופשט) =

מעבָד (מופשט) = מעשה

מעבה (מופשט) =

מעבר[מ] (מופשט) =

מעדנות (מופשט) =

מעוז[מ] (מופשט) =

מעוּף (מופשט) =

מעֲלָה (מופשט) = "מעלֶה" בלשון נקבה

מעֲלֶה[מ] (מופשט) =

מעמד (מופשט) =

מעמסה (מופשט) =

מענָה (מופשט) =

מענית (מופשט) =

מערֶה[מ] (מופשט) = כמו ערוה

מעריץ (מופשט) = על-משקל "מכביר", "מעשה", "מנגינה"; ונרדף ל"מורא"

מערצה (מופשט) =

מעשׂה (מופשט) =

מפָּח (מופשט) =

מפָּלה (מופשט) =

מפלשׂ (מופשט) = רק בריבוי "מפלשׂי-"

מפקד (מופשט) =

מפתַח (מופשט) = כמו "פתחון"

מצָּב[מ] (מופשט) =

מצָּה2 (מופשט) =

מצוה (מופשט) =

מצוֹק (מופשט) =

מצוּקה (מופשט) = "מצוק" בלשון נקבה

מצור (מופשט) =

מצורה (מופשט) = "מצור" בלשון נקבה

מצעד (מופשט) =

מצער (מופשט) =

מקוה1 (מופשט) =

מקוה2[מ] (מופשט) =

מקטר (מופשט) =

מקלט (מופשט) =

מקנָה (מופשט) =

מקסם (מופשט) =

מקרא (מופשט) =

מקרה (מופשט) =

מרבית1 (מופשט) =

מרבית2 (מופשט) =

מרגוע (מופשט) =

מרגעה (מופשט) =

מרוּד (מופשט) = נרדף ל"עוני"

מרוץ (מופשט) =

מרוצה (מופשט) =

מרזח (מופשט) =

מריבה (מופשט) =

מרכולת (מופשט) =

מרמה (מופשט) =

מרמס (מופשט) =

מרעית (מופשט) =

מרפא (מופשט) =

מרפה (מופשט) =

מרפשׂ (מופשט) =

משָּׂא (מופשט) = כובד הנישא על האדם ויהיה לו לטורח ועומס, וגם נבואת פורענות נקראת בשם "משא", שהוא לטורח ועומס השומעים. והושאל לכל נבואה, ולכן כעס ה' על האומרים "משא ה'", ואמר [יר' כג] "ואמרת אליהם את מה משא ונטשתי כו'", כלומר זה עיקר הוראת משא - לנבואת פורענות

משֹּׂא (מופשט) = רק בצירוף "משוא פנים"

משָּׂאה (מופשט) = "משָּׂא" בלשון נקבה

משאון (מופשט) =

משאלה (מופשט) =

משׂגב[מ] (מופשט) =

משואה (מופשט) =

משובה (מופשט) =

משזר (מופשט) =

משׂחק (מופשט) =

משטוח (מופשט) =

משטח (מופשט) =

משטר (מופשט) =

משיסה (מופשט) =

משכב[מ] (מופשט) =

משכית (מופשט) =

משלוח (מופשט) =

משלוש (מופשט) = על-משקל "משלוח"

משלח (מופשט) =

משלחת (מופשט) = "משלח" בלשון נקבה

משמה (מופשט) =

משמן (מופשט) =

משמע (מופשט) =

משמעת (מופשט) =

משמר[מ] (מופשט) =

משמרת[מ] (מופשט) =

משנֶה[מ] (מופשט) = ענין כפל

משעי (מופשט) =

משפט (מופשט) =

משקול (מופשט) =

משקל (מופשט) =

משקע (מופשט) =

משרה (מופשט) =

משׂרה (מופשט) =

משתה[מ] (מופשט) = שתיה

מתכונת (מופשט) = כמו "תוכן"

מתֹם[מ] (מופשט) = לשון כליה

מגפה (מחלה) =

מחלֶה (מחלה) =

מחלָה (מחלה) = "מחלֶה" בלשון נקבה

מחלויים (מחלה) =

מכאוב (מחלה) =

מכוה (מחלה) =

מבלעדי- (מילת יחס) =

מבעד- (מילת יחס) = שה"ש ד6

מלבד- (מילת יחס) =

מפני- (מילת יחס) =

מאין? (מילת שאלה) =

מבלי- (מילת שלילה) =

מבלתי- (מילת שלילה) =

מלאך (מלאך) =

מגרש (מקום) =

מדְבָּר4 (מקום) =

מוצא (מקום) =

מחקר (מקום) = [רק בצירוף "מחקרי ארץ"]

מכֵרָה (מקום) = רק ברבים "מְכֵרֹתֵיהם", כמו "מגורי אל חרב"

מסִלָּה (מקום) = דרך סלולה

מסלול (מקום) =

מעגל3 (מקום) =

מפרץ (מקום) = [רק בריבוי "מפרציו"]

מצולה (מקום) =

מצוּק (מקום) = השם הזה הוא משונה במשקלו וטעמו. ורש"י פירש משופע ועולה, ורד"ק מעמד, וי"ת מסתכיא. ואולי שורשו מצק

מקוה2[ע] (מקום) = מקום קבוצת מים

מקום (מקום) = חלק בארץ, מיוחד לקום ולעמוד עליו

מרבק (מקום) =

מרחק (מקום) =

משעול (מקום) = שביל הנדרך בשעל

מאפליה (מקום מתואר) = לשון חושך, רש"י ירמיהו ב31

מארב (מקום מתואר) = האורב ומקומו

מבצר[ש] (מקום מתואר) =

מוֹסד (מקום מתואר) =

מחבואים (מקום מתואר) =

מחסה (מקום מתואר) =

מחתרת (מקום מתואר) = מקום החתור

מכפלה (מקום מתואר) = ע' רש"י

מלון (מקום מתואר) = מקום ללון

מסתור (מקום מתואר) =

מסתר (מקום מתואר) =

מעבר[ש] (מקום מתואר) = מקום שעוברין דרך שמה

מעברה (מקום מתואר) = "מעבר" בלשון נקבה

מעוֹן (מקום מתואר) =

מעלות (מקום מתואר) = רובו - למדרגות

מעמקים (מקום מתואר) =

מעקש (מקום מתואר) =

מרבץ (מקום מתואר) =

מרום (מקום מתואר) = דבר או מקום הרם

מרחב (מקום מתואר) =

מרכב (מקום מתואר) =

מרעה (מקום מתואר) = מקום שרועים שם

משכן (מקום מתואר) =

משפתיים (מקום מתואר) =

מגדול[ע] (מקום פרטי) = שם פרטי

מזרח (מקום פרטי) = פאת קדים, שהשמש מתחיל לזרוח

מערב4 (מקום פרטי) = פאת ערוב השמש

מראֶה (מראה) = מחזה, והוא המושג מעין רואה, ובא גם למראה נבואה

מראָה (מראה) = "מראֶה" בלשון נקבה, ורק למראה הנבואה

מדורה (עצם בארץ) = שם, כמו "מוקדה"

מהמורה (עצם בארץ) = רק ברבים "מהמורות"

מעין (עצם בארץ) =

מקשָה1 (עצם בארץ) = שדה קישואים

משאב (עצם בארץ) = [רק בריבוי "משאבים"] מעייני השאיבה

מבול (עצם ברקיע) = המון מים, שהשחית הארץ

מלקוש (עצם ברקיע) = מטר היורד בזמן הלקש

מאור[ש] (עצם בשמים) =

מזלות (עצם בשמים) = כוכבים הנוזלים במרוצתם, רד"ק מל"ב כג5

מתבן (עשב) =

מטולא (צבע) =

מחלוקת (קבוצת אדם) = חלק באנשים שיהיו לכת אחת הנפרדים מאנשים אחרים

מחנה (קבוצת אדם) = שם לקיבוץ חיילים החונים בטח על פני השדה

מלקוח (קבוצת אדם) = שבי אדם ובהמה, הנלקח במלחמה, וע' רש"י

מבטא (קול) =

מגערת (קול) = תרגם אונקלוס "מזופיתא", כתרגום 'גערה'

מדְבָּר1 (קול) = דיבור מסודר

מזמור (קול) = פיוט, כמו שירה

מנגינה (קול) =

מספד (קול) =

מענֶה[מ] (קול) =

מצהלות (קול) =

מבוכה (רגש) =

מגוֹר (רגש) =

מגוֹרה (רגש) = "מגוֹר" בלשון נקבה

מדוֶה (רגש) =

מורך (רגש) = ענינו רכות לב

מסכנֻת (רגש) =

מעצבה (רגש) =

משׂושׂ (רגש) =

משׂטמה (רגש) =

מאויים (שם מתואר) = דברים נחמדים

מאכולת (שם מתואר) = רק בצירוף "מאכולת אש"

מאכל (שם מתואר) =

מאמץ (שם מתואר) =

מאפה (שם מתואר) = דבר הנאפה

מאפל (שם מתואר) =

מבוא[ש] (שם מתואר) = ריבוי ושפע בעם, על שם שיתנו קול הומיה ושאון, והושאל לריבוי ושפע בשאר דברים

מבוע (שם מתואר) = מענין "הביע", כמו מקור

מבחור (שם מתואר) =

מבחר (שם מתואר) =

מבנֶה (שם מתואר) =

מגבלות (שם מתואר) =

מדוחים (שם מתואר) =

מדושה (שם מתואר) = רק בכינוי "מְדֻשָּתִי"

מדרך (שם מתואר) =

מולדת (שם מתואר) = יחס משפחה (לפירוט ע' כאן)

מוֹסרים (שם מתואר) = דברים המייסרים

מוֹעד[ש] (שם מתואר) =

מועצה (שם מתואר) =

מועקה (שם מתואר) = דבר המעיק ודוחק

מופת (שם מתואר) =

מוקש (שם מתואר) = דבר יקוּש

מורא[ש] (שם מתואר) =

מוֹתר (שם מתואר) = ענינו ויתור ותוספת, טבעי או מוסרי

מחמַד (שם מתואר) =

מחמֻדים (שם מתואר) =

מחמל (שם מתואר) =

מחמצת (שם מתואר) =

מחסום (שם מתואר) =

מחסור[ש] (שם מתואר) =

מטוה (שם מתואר) =

מטמון (שם מתואר) = דבר הגנוז לאוצר

מטעמים (שם מתואר) = למאכלים עריבים

מיטב (שם מתואר) =

מישור[ש] (שם מתואר) = קניין המושג על-ידי יגיעה

מישרים (שם מתואר) =

מכולת (שם מתואר) = לשון מאכל, רש"י מל"א ה25

מכיתה (שם מתואר) =

מכֶס (שם מתואר) = חלק הנערך במספר

מכֶר[ש] (שם מתואר) =

מכשלה (שם מתואר) = מענין "הכשיל"

מכתב (שם מתואר) =

מכתם (שם מתואר) =

מלאכה (שם מתואר) =

מלכודת (שם מתואר) = דבר לוכד

ממלכה[ש] (שם מתואר) = מענין "הוריד"

מנעל (שם מתואר) = דבר הנועל

מנעמים (שם מתואר) =

מסגר (שם מתואר) =

מסוכה (שם מתואר) =

מסֻכָּה (שם מתואר) =

מסעד (שם מתואר) =

מספחת (שם מתואר) =

מעדנים (שם מתואר) =

מעוז[ש] (שם מתואר) =

מעטה (שם מתואר) =

מעֲלֶה[ש] (שם מתואר) = דבר המנודב

מעלל (שם מתואר) =

מענֶה[ש] (שם מתואר) = דבר הנענה

מעצור (שם מתואר) =

מערב1 (שם מתואר) = עזבון והון, הערבים לאדם ערובת מחייתו וקיומו, רש"י

מערומים (שם מתואר) =

מערך (שם מתואר) = [רק בריבוי "מערכי-"] "מערכה" בלשון זכר

מערכה (שם מתואר) = דבר מסודר

מעשקות (שם מתואר) =

מעשׂר (שם מתואר = שם ידוע

מפגע (שם מתואר) =

מפָּל (שם מתואר) =

מפלאות (שם מתואר) =

מפלגה (שם מתואר) = [רק בריבוי "מפלגות"]

מפֵּלה (שם מתואר) = דבר שנפל ונעשה תל שממה

מפלט (שם מתואר) =

מפעל (שם מתואר) = [רק בריבוי "מפעליו"]

מפעלות (שם מתואר) =

מפרשׂ (שם מתואר) =

מצָּב[ש] (שם מתואר) =

מצוֹד (שם מתואר) =

מצוּד (שם מתואר) = כמו רשת

מצפון (שם מתואר) = מטמון

מצר (שם מתואר) = דבר הצורר

מקהלות (שם מתואר) =

מקהלים (שם מתואר) =

מקור (שם מתואר) = כמו מבוע

מקלעת (שם מתואר) = ציורים מפותחים

מקשָה2 (שם מתואר) = הרמב"ם ז"ל בפרק ג מהלכות בית-הבחירה, נראה שמפרש "מקשה" לומר שאינה חלולה, וע' שם בכסף משנה. שהוא קשה וחזק

מרוּדים (שם מתואר) =

מרצפת (שם מתואר) =

מרקחה (שם מתואר) =

מרקחת (שם מתואר) =

משָּא (שם מתואר) =

משּאת (שם מתואר) =

משֵׂאת (שם מתואר) = דבר הנישא ומרומם, ורובו - מתנות

משבצת (שם מתואר) = דבר משובץ

משׂגב[ש] (שם מתואר) =

משגה (שם מתואר) =

משואות (שם מתואר) =

משׂוכה (שם מתואר) =

משׂוּכָּה (שם מתואר) =

משולבות (שם מתואר) = [על-משקל "למקוצעות"]

משחר (שם מתואר) =

משֶך[ש] (שם מתואר) =

משכב[ש] (שם מתואר) =

משׂכורת (שם מתואר) =

משָל[ש] (שם מתואר) = קרי, לזיווג המילות ע' שורש הרה

משמנים (שם מתואר) = מאכלים שמנים

משמר[ש] (שם מתואר) =

משמרת[ש] (שם מתואר) =

משנֶה[ש] (שם מתואר) = שני במעלה

משׂפח (שם מתואר) = מענין "שׂיפח"

משקה (שם מתואר) = [דבר] אשר יישתה

משתה[ש] (שם מתואר) = סעודה שדרכה לקבעה על היין

מתלאה (שם מתואר) =

מתֹם[ש] (שם מתואר) = דבר שלם

מתָּן (שם מתואר) = דבר הניתן בחינם

מתנה (שם מתואר) =

מתת (שם מתואר) = 

 

תגובות