שלושה מגידים

קוד: שלושה מגידים בתנ"ך

סוג: אין

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 7

[ע"פ "חיוכה של תורה"]

אתם יכולים להשתמש בקטע הבא כשמבקשים מכם להגיד דבר-תורה ולא הכנתם כלום.

המילה "מגיד" נזכרת פעמים רבות בתנ"ך, בין השאר בפסוקים הבאים:

  1. בתהלים קמז 19: " מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל"
  2. בישעיהו מו 10 " מגיד מראשית אחרית"
  3. בדברי פרעה ליוסף בבראשית מא 24: " ואומר אל החרטומים ואין מגיד לי"

וכנגדם יש שלושה סוגים של אנשים שאומרים דבר-תורה:

  1. יש אדם שאומר דברי-תורה בהלכה-למעשה: " מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל"
  2. יש אדם שאומר דברי-תורה עם הרבה סיפורים: " מגיד מראשית אחרית"
  3. ויש אדם שלא הכין דבר-תורה, וזהו " ואין מגיד"...

תגובות