הפוך: פירושים מעבר להגיון. אין קשר לעולם שלנו! הפירוש הוא דמיוני - מנוגד לחוקי ההגיון המקובלים! הקריאה מותרת לבוגרים בנפשם בלבד!

קוד: הומור בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות