גמלתהו טוב ולא רע

קוד: ביאור:משלי לא12 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק לא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
לא12 גְּמָלַתְהוּ טוֹב וְלֹא רָע, כֹּל יְמֵי חַיֶּיה.

 סגולות

היא גומלת לו טוב על מעשיו הטובים, אבל לא גומלת לו רע על מעשיו הרעים;   כך היא נוהגת בעקביות כל ימי חייה עד שבעלה יכול לבטוח בה בכל ליבו.

 מצודות

בכל ימי חייה, כאשר בעלה היטיב עמה - גמלה לו טוב לעומת הטובה, אבל את הרע - לא גמלה לו כמפעלו.

ולפי המשל:

הנפש המשכלת תדריך בעליה בנתיב יושר לטוב לו, ולא תשיאו ללכת ארחות עקלקלות לרע לו, וכל הימים לא יארע לו תקלה על ידה.


 עצות

בזוגיות יש לתת חיזוקים חיוביים לבן/בת הזוג על מעשים טובים, אבל להימנע מנקמנות על מעשים רעים. כך הטוב מכפיל את עצמו והרע נעלם. כך נוהגת אשת חיל:

גמול הוא שכר או עונש, מידה כנגד מידה;    אשת חיל גומלת טוב לבעלה - לאחר שקיבלה מבעלה יחס טוב ונאות, היא החזירה לו יחס טוב באותו אופן;    אולם כשבעלה פוגע בה, היא לא גומלת לו רע, אינה נוקמת בו.

מובן שהבעל, שזכה באישה כזאת, צריך להיות ראוי לזה, ולכן צריך גם הוא לנהוג כך: לגמול לזוגתו טוב ולא רע כל ימי חייה, ועל כך גם היא תגמול לו. ועל כך "ציוו חכמים שיהא אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו" (רמב"ם הלכות אישות טו; ע"פ איילה בר שיפמן, ירושלים).

 הקבלות

אשת חיל הולכת בדרכי ה', כפי שנאמר בתהלים קג2: "בָּרֲכִי נַפְשִׁי אֶת ה', וְאַל תִּשְׁכְּחִי כָּל גְּמוּלָיו" (פירוט), ובהמשך הפרק, תהלים קג10: "לֹא כַחֲטָאֵינוּ עָשָׂה לָנוּ, וְלֹא כעֲוֹנֹתֵינוּ גָּמַל עָלֵינוּ" - ה' גמל לנו טוב, אבל לא גמל לנו רע על כל עוונותינו.

 דקויות

בזוגיות יש לתת חיזוקים חיוביים לבן/בת הזוג על מעשים טובים, אבל להימנע מנקמנות על מעשים רעים. כך הטוב מכפיל את עצמו והרע נעלם. כך נוהגת אשת חיל:

גמול הוא שכר או עונש, מידה כנגד מידה;    אשת חיל גומלת טוב לבעלה - לאחר שקיבלה מבעלה יחס טוב ונאות, היא החזירה לו יחס טוב באותו אופן;    אולם כשבעלה פוגע בה, היא לא גומלת לו רע, אינה נוקמת בו.

 פרק לא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות