מצוות שתלויות באדם - מצוות שיש לקיים בקשר לאדם מסויים