איסור רכילות = דיבורים שגורמים נזק

קוד: רכילות

סוג: מצוות_אדם

מאת:

אל: