השמועות הרעות על בני עלי

קוד: ביאור:שמואל א ב22 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

שמואל א ב22: "וְעֵלִי זָקֵן מְאֹד, וְשָׁמַע אֵת כָּל אֲשֶׁר יַעֲשׂוּן בָּנָיו לְכָל יִשְׂרָאֵל, וְאֵת אֲשֶׁר יִשְׁכְּבוּן אֶת הַנָּשִׁים הַצֹּבְאוֹת פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד"

חטאיהם של בני עלי מתוארים גם בתחילת הפרק - בדברי המספר, וגם בסוף הפרק - בתוכחת איש הא-להים לעלי, וגם בפרק ג - בתוכחה של שמואל; בשלושת המקומות הללו, מתוארים רק חטאים הקשורים לקרבנות; אין שום רמז לחטא הקשור לנשים.

1. חלק מחז"ל פירשו שהכוונה היא, שבני עלי השתהו ולא הקריבו בזמן את הקרבנות של הנשים שבאו להיטהר (כי קרבן של אישה הוא ציפור - קרבן קטן ולא משביע), וכך מנעו מבעליהן לשכב איתן, וזה נחשב לבני עלי לחטא – כאילו שהם עצמם שכבו איתן; כלומר, גם העבירה הזאת קשורה לקרבנות.

2. והמלבי"ם קרא את הפסוק: " ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובאות פתח אוהל מועד": כלומר – ש'כל ישראל' שכבו עם הנשים בפתח אוהל מועד, כי הם נאלצו להתעכב שם הרבה ימים, ולא היו שם סידורים ללינה נפרדת, ולכן הם נכשלו בעבירה.


3. לכן נראה לי, שבני עלי לא באמת עשו את זה - זו היתה רק שמועה שבני ישראל הפיצו עליהם. גם בפסוק שלנו, לא נאמר שבני עלי שכבו עם נשים - נאמר רק שעלי שמע שבניו שכבו עם נשים. עלי היה זקן ועיוור, לא יכל לברר את האמת בעצמו, ולכן היה תלוי בשמועות.

איך בדיוק התחילה השמועה הזאת? יש הרבה דרכים שבהן שמועות יכולות להתחיל:

א. לפי דברי חז"ל, שבני עלי עיכבו את הנשים שבאו להקריב שם, אפשר להבין איך נוצרה השמועה: אנשים אמרו 'אם הם מעכבים כאן את הנשים בטח יש להם "עניינים" איתן...'.

ב. רעיון דמיוני יותר, שמסתמך על הפסוקים:

  1. שמעת? הנער אמר 'תנה בשר לצלות לכוהן! ולא ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי!'
  2. שמעת? הכהן ביקש בשר חי!
  3. שמעת? הכהנים אוהבים רק בשר חי!
  4. שמעת? לכהנים האלה יש 'תאוות בשרים' – הם אוהבים 'בשר חי', טרי וצעיר...
  5. [לאחר כמה ימים] שמעת? הכהנים " ישכבון את הנשים הצובאות פתח אוהל מועד"...

ע"ע: החטאים של בני עלי

תגובות