רבות בנות עשו חיל, ואת עלית על כולנה

קוד: ביאור:משלי לא29 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק לא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
לא29 'רַבּוֹת בָּנוֹת עָשׂוּ חָיִל, וְאַתְּ עָלִית עַל כֻּלָּנָה!'

 סגולות

יש הרבה בנות מוכשרות אשר עשו חיל (רכוש) במלאכה ובמסחר, אבל את עלית (הצלחת) יותר מכולן, כי את גם יראת ה' -

 מצודות

 - וכה יאמרו: הן אמת, יש הרבה בנות אשר עשו (קנו וכנסו) חיל (הון ועושר) רב במעשה ידיהן, אבל את גדלת לעלות על כולהן.

ולפי המשל:

הן אמת אשר בכל החכמות למיניהם ימצא בהם דברים טובים, אבל תועלת חכמת התורה גברה על כולן.


 עצות

כשמשבחים מישהו, צריך להיזהר שלא לפגוע באחרים. כך ניתן ללמוד מדבריהם של הבעל והבנים בפסוקנו. אשת חיל היא דבר נדיר מאד, משלי לא10: "וְרָחֹק מִפְּנִינִים מִכְרָהּ" (פירוט); למרות זאת, כשהבעל והבנים רוצים לשבח אותה, הם אומרים שיש הרבה בנות אשר עשו חיל. מדוע? כי הם מכירים אותה, ויודעים שהיא לא אוהבת שאומרים דברים רעים על הזולת, גם לא כדי לשבח אותה. אילו היו אומרים לה "כל שאר הנשים לא עושות חיל", "כל שאר הנשים עצלניות", וכו', היא היתה נפגעת אישית בשמן של הנשים האחרות.

לכן, כשהבעל והבנים רוצים לשבח את האישה-האם, הם קודם-כל משבחים את שאר הנשים.

 הקבלות

איך מסתדר הפסוק שלנו עם משלי לא10: "אֵשֶׁת חַיִל מִי יִמְצָא, וְרָחֹק מִפְּנִינִים מִכְרָהּ" (פירוט)? האם אשת חיל היא דבר נדיר ורחוק, או שיש הרבה כאלו?    כמה הסברים:

1. הבנות בפסוקנו הן בנותיה של אשת חיל; אשת חיל מחנכת את בנותיה לעשות חיל בעצמן.

- אולם, לפי זה היה ראוי לכתוב בפירוש "בנותייך עשו חיל, ואת לימדת את כולנה", לתת שבח לאם על הצלחתה בחינוך הבנות.

2. פסוק 10 מתייחס לרווקים המחפשים אשת-חיל מן המוכן, ומודיע להם שלא יצליחו למצוא;   הפסוק שלנו מתייחס לנשים אשר נעשו נשות-חיל לאחר שנים רבות של השקעה הדדית בנישואין (ראו פירוש על פסוק 10). 

3. פסוק 10 נאמר על-ידי החכם המתאר את המציאות;   הפסוק שלנו נאמר על-ידי הבעל והבנים, הנזהרים שלא לפגוע בנשים אחרות.    הם מכירים אותה, ויודעים שהיא לא אוהבת שאומרים דברים רעים על הזולת, גם לא כדי לשבח אותה. אילו היו אומרים לה "כל שאר הנשים לא עושות חיל", "כל שאר הנשים עצלניות", וכו', היא היתה נפגעת אישית בשמן של הנשים האחרות.   לכן, כשהבעל והבנים רוצים לשבח את האישה-האם, הם קודם-כל משבחים את שאר הנשים.

4. יש הבדל בין לעשות חיל באופן חד-פעמי, לבין להיות אשת חיל, שיודעת גם לנהל ולהנהיג.   חיל הוא "צבא" של אנשים, או רכוש;    ישנן נשים רבות שמצליחות להוליד וליצור חיל - משפחה גדולה או רכוש רב, אבל את עלית על כולנה - את לא רק עושה חיל, את אשת חיל, יודעת גם לנהל ולנהיג את המשפחה והרכוש שיצרת.

הפסוק הבא מסביר מדוע היא טובה יותר מכולן - היא לא רק עושה חיל, היא גם אשה יראת ה' - היא שומרת על ערכיה ואמונתה גם כשהיא מצליחה ומתעשרת.

חז"ל דרשו את הפסוק על אנשים שעמדו בניסיון קשה: "רבות בנות עשו חיל - זה יוסף ובועז, ואת עלית על כולנה - זה פלטי בן ליש" (רבי יוחנן, סנהדרין כ.).

5. ויש שמצאו בפסוקנו רמז שמותר לאישה להתעטף בטלית: "רבות בנות עשו חיל, והטלית על כולנה"... (ע"פ פינחס שוורץ)

 דקויות

כל איש שר לאשתו ואת עלית על כולנה. האם ייתכן שכולם צודקים?

1. על-דרך הפשט "חן אישה על בעלה" (בבלי סוטה מז), כל איש האוהב את אשתו מרגיש שהיא הטובה מכולן.

2. על-דרך הדרש, אשת חיל היא משל לחכמת התורה. לפי זה, בנות הן בינות, חכמות חיצוניות. בכל הבינות החיצוניות יש ערך כלשהו, אבל חכמת התורה עולה על כולן, יש בה הכל (ע"פ גליה).

3. ועל-דרך הסוד, "האמת יורה דרכו, שהעיקר מדבר על אשת חיל העליונה, שהיא ודאי הכלה הכלולה מכל המידות הטובות.    והשבח הזה אינו ראוי אלא אליה לבדה, שהיא סוד המלכות הקדושה, שהרי כמה מלכויות עשו חיל בעת ממשלתן, אבל המלכות הקדושה עלתה על גביהן בין בחכמתה בין בגדולתה בין ביושר הנהגתה, וכל שכן בקדושתה, כי רק היא יחידה ודאי להיות מלכות של קודש" (רמ"ד ואלי פירוש שני).

 פרק לא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות