אשת חיל חרוצה כי בטח בה לב בעלה

קוד: ביאור:משלי לא11 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק לא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
לא11 בָּטַח בָּהּ לֵב בַּעְלָהּ, וְשָׁלָל לֹא יֶחְסָר.

 סגולות

בעלה בוטח בה בליבו (סומך עליה בעיניים עצומות) שתנהל את ביתו ואת עסקיו כך שלא יחסר לו כל שלל (רווח).

/ בעלה בוטח בה בליבו (היא נותנת לו משענת רגשית), ולכן לא מרגיש כל מחסור בשלל חומרי.

 מצודות

כשאין האיש בביתו, יבטח בה שתשמור כל אשר בבית, ובמקום שהוא שם לא יחסר מלשלול שלל, כי לא יהיה נבהל וממהר לביתו מפחד חסרון מה בבית.

ולפי המשל:

בעל הנפש המשכלת יבטח בה, ולא יחסר מלשלול שלל החכמות מן הזולת, כי יש לו מה ללמד תמורתן.


 עצות

אמון הדדי הוא השלב הראשון בזוגיות טובה, והוא גם נושא הפסוק הראשון אחרי הכותרת לשיר אשת חיל. ניתן לפרש את הפסוק בשתי דרכים:

1. הפסוק משבח את אשת חיל על כך שהיא מצליחה ליצור אצל בעלה תחושה פנימית של ביטחון ושלוה. הוא יודע שהיא תמיד תפעל לטובתו ואף פעם לא תפעל לרעתו (בטח = האמין שיעזור ושלא יזיק).   היא עושה זאת בדרך המתוארת בפסוק הבא, משלי לא12: "גְּמָלַתְהוּ טוֹב וְלֹא רָע, כֹּל יְמֵי חַיֶּיה": היא משיבה לו טובה תחת טובה, אבל לא נוקמת ולא משיבה רעה תחת רעה (פירוט). הביטחון נבנה בהדרגה, לאחר פעמים רבות של השבת טובה תחת טובה ואי-השבת רעה תחת רעה.

2. ואפשר לפרש גם שהפסוק נותן הנחיה לבעל - לתת אמון באשתו, לא לחשוד בה או לעקוב אחריה.   התנאי בָּטַח בָּהּ לֵב בַּעְלָהּ הוא התנאי ההכרחי המאפשר לאישה להיות מופלאה - אֵשֶׁת-חַיִל.   רק במערכת יחסים כזאת של יראה, אמונה, ואמינות האישה, אֵשֶׁת-חַיִל שמחה לבנות את התא המשפחתי, ולכן, היא כלפי בעלה הנאמן והאוהב מסוגלת להיות זו אשר גְּמָלַתְהוּ טוֹב וְלֹא-רָע כֹּל יְמֵי חַיֶּיהָ. במציאות שכזאת, האישה תהיה פעלתנית מתוך שמחה, ושכר תהילה עמה (רמי ניר).

 הקבלות

לבטוח באישה או לבטוח בה'?

בספר ירמיהו נאמר ירמיהו יז7: "בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בה', וְהָיָה ה' מִבְטַחוֹ", הגבר צריך לבטוח בה' ורק בה'. אם כך, מדוע בפסוקנו נאמר שהבעל צריך לבטוח באשתו?

- אולי "אשת חיל" נחשבת למתנה שה' נותן לאדם, שהרי "רחוק מפנינים מכרה", היא יקרה יותר מפנינים, כמו התורה, שגם היא מתנה שה' נתן לאדם (פירוט).   וכן נאמר במשלי יט14: "ומה' אִשָּׁה מַשְׂכָּלֶת" (פירוט).   ולכן, האיש הבוטח באשתו למעשה בוטח בה' שנתן לו אישה זו.

 דקויות

בטח בה לב בעלה

הפועל בטח עניינו האמין שיעזור ושלא יזיק.    אֵמון הדדי הוא השלב הראשון בזוגיות טובה, והוא גם נושא הפסוק הראשון אחרי כותרת השיר. ניתן לפרשו בשתי דרכים:

1. דברי-שבח לאישה, המצליחה לבנות אצל בעלה תחושה פנימית של ביטחון ושלוה. היא עושה זאת באופן המתואר בפסוק הבא, משלי לא12: "גְּמָלַתְהוּ טוֹב וְלֹא רָע, כֹּל יְמֵי חַיֶּיה": משיבה לו טובה תחת טובה, אבל לא נוקמת ולא משיבה רעה תחת רעה (פירוט). כך בהדרגה הוא מתרגל לסמוך עליה שתפעל תמיד לטובתו.

2. הנחיה לאיש, שייתן אמון באשתו, לא יעקוב אחריה ולא יחשוד בה. "רק במערכת יחסים כזאת של יראה, אמונה, ואמינות האישה, אֵשֶׁת-חַיִל שמחה לבנות את התא המשפחתי, ולכן, היא כלפי בעלה הנאמן והאוהב מסוגלת להיות זו אשר גְּמָלַתְהוּ טוֹב וְלֹא-רָע כֹּל יְמֵי חַיֶּיהָ" (רמי ניר).

ושלל לא יחסר

שלל הוא רווח שמגיע, בדרך-כלל, כתוצאה ממלחמה;   ושלל לא יחסר = האישה דואגת שאף-פעם לא תהיה מלחמה בבית, ובכל-זאת יש להם שלל רב - במקום לבזבז אנרגיה על מריבות ומלחמות, מרוויחים מפעילות יצירתית.  מהו שלל זה?

1. הרווחים שהאישה מכניסה לבית בעבודתה, בזכות האמון שבעלה נותן בה;

2. הרווחים שהאיש מרוויח בעבודתו, בזכות האמון שהוא נותן באשתו שתנהל את ענייני הבית (מצודת דוד).

3. מעבר לכך, כשהיחסים בין בני הזוג טובים, הם בכלל לא מרגישים שחסר להם שלל - אין להם צורך בעושר חומרי. פירוש זה משתלב היטב עם מדרשי חז"ל, שפירשו את השלל במשמעות רוחנית.

 פרק לא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות