אשת חיל עוסקת בייצוא

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק לא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
לא24 סָדִין עָשְׂתָה וַתִּמְכֹּר, וַחֲגוֹר נָתְנָה לַכְּנַעֲנִי.

 סגולות

היא עשתה סדין ומכרה אותו, ונתנה חגור לכנעני (סוחר) שימכור אותו עבורה.

 מצודות

מלבד מה שעשתה לצרכה, גם סדין (מין לבוש עשוי להתעטף) עשתה למכור, וחגור (חגורה ואזור) נתנה לכנענים (תגרים).

ולפי המשל:

חקרה והשכילה מדעתה דברים נפלאים, ומאורה תשפיע להניק לזולת במחיר מושכלות אחרות.


 הקבלות

פסוק 14 אומר שאשת חיל עוסקת בייבוא - קונה את לחמה מארץ רחוקה (פירוט).

פסוק 24 אומר שהיא עוסקת בייצוא - מוכרת את תוצרתה לסוחר נכרי.

מכאן שהיא שומרת על מאזן מסחרי מאוזן...

 פרק לא    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות