שמירת הלשון, הימנעות מרכילות ולשון הרע

קוד: שמירת הלשון בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות