לשון הרע בספר משלי

קוד: לשון הרע בספר משלי בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל: סגלות משלי

תוספות ותגובות