לשמוח על הזכות לעשות תשובה

קוד: ביאור:תהלים קג1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

כשאדם מגלה פתאום, שעשה טעות חמורה שגרמה נזק רב, הרגש המיידי שלו הוא צער. אולם הצער לא צריך להימשך לנצח - אחרי שהאדם תיקן את הטעות, נפשו צריכה לעבור למצב של שמחה. המעבר הזה, כנראה, לא פשוט - יש אנשים שעלולים להיכנס לדיכאון ולעצבות, מתוך מחשבות בלתי פוסקות על שגיאות העבר שלהם. זו הסיבה שדוד, משורר תהלים, אומר לנפשו, בתחילת פרק קג:

תהלים קג1-6: "לְדָוִד: בָּרֲכִי, נַפְשִׁי, אֶת ה', וְכָל קְרָבַי אֶת שֵׁם קָדְשׁוֹ!
בָּרֲכִי, נַפְשִׁי, אֶת ה', וְאַל תִּשְׁכְּחִי כָּל גְּמוּלָיו!
הַסֹּלֵחַ לְכָל עֲוֹנֵכִי, הָרֹפֵא לְכָל תַּחֲלֻאָיְכִי.
הַגּוֹאֵל מִשַּׁחַת חַיָּיְכִי, הַמְעַטְּרֵכִי חֶסֶד וְרַחֲמִים.
הַמַּשְׂבִּיַע בַּטּוֹב עֶדְיֵךְ, תִּתְחַדֵּשׁ כַּנֶּשֶׁר נְעוּרָיְכִי.
עֹשֵׂה צְדָקוֹת ה', וּמִשְׁפָּטִים לְכָל עֲשׁוּקִים."

ברכי, נפשי, את ה' - המשורר קורא אל הנפש שלו, השקועה בצער ובעצבות על חטאיה, ואומר לה לברך את ה' בשמחה; וכל קרביי את שם קדשו - המשורר קורא אל קרביו, אל חלקיו הפנימיים המרגישים ייסורי מצפון, וקורא להם להתעלות מתוך הייסורים, להתקדש ולהתחבר אל ה'.

ברכי, נפשי, את ה', ואל תשכחי כל גמוליו - 'נפשי, את זוכרת את חטאייך וזה מצער אותך, אבל אל תשכחי גם את כל הטובות שה' גמל עמך בכך שאיפשר לך להיגמל מהחטאים: '

'ברכי את ה' על כך שהוא הסולח לכל עוונך, וברכי את ה' גם על כך שהוא הרופא לכל תחלואייך - שריפא אותך מכל מחלות הנפש שגרמו לך לעשות עוונות' (הכתיב "עונכִי", "תחלואיכִי" הוא צורה פיוטית של "עונךְ", "תחלואיךְ"; ראו מצודות ודעת מקרא).

'ברכי את ה' על כך שהוא הגואל משחת חייך, מוציא אותך מחיים של השחתה עצמית, ועל כך שהוא המעטרך חסד ורחמים, נותן לך עטרה (= כתר של כבוד ושלטון) במקום הבושה של החטא, וכל זה מתוך חסד ורחמים'.

'ברכי את ה' על כך שהוא המשביע בטוב עדיך, משביע את הגוף, שהוא כמו עדי ותכשיט לנפש (ראו נזם זהב); משביע אותך מבחינה נפשית, נותן לך אפשרות ללמוד ולעשות עוד ועוד מעשים טובים הממלאים אותך בשמחה; ברכי את ה' על כך ש תתחדש כנשר נעורייך - ה' מאפשר לך להתחדש כמו הנשר, לחזור לימי הנעורים, ימי התום והטוהר, לפני שהתקלקלת והתמכרת לחטאים.'

'ברכי את ה' על כך שהוא עושה צדקות ה', ומשפטים לכל עשוקים - ה' שופט בצדק את נפשו של החוטא, העשוקה על-ידי יצריו ותאוותיו, ומאפשר לה להשתחרר ולצאת לחופשי'.

חודש אלול הוא חודש רציני, חודש של סליחות ושל חשבון נפש; הקטע שקראנו מלמד, שיש בו גם הרבה שמחה, שמחה על הפלא הגדול שבאפשרות לעשות תשובה ולהתחדש.

תתחדשו!


מקורות ופירושים נוספים

1. פירשנו שהפרק נאמר מפיו של אדם שחטא וחזר בתשובה.

ישנו מאמר חסידי ידוע, שאינני יודע את מקורו המדוייק:
"כשאדם עומד לפני פיתוי לעבור עבירה, יצר הרע מנסה לשכנע אותו שהעבירה קלה, כדי שיחטא;
אך לאחר שהאדם התפתה ועבר עבירה, יצר הרע מנסה לשכנע אותו שהעבירה כבדה, כדי שייכנס לדיכאון ולא יהיה לו כוח לעשות תשובה". הפרק שלנו נועד להתמודד עם אותו יצר ערמומי: הוא מעורר את האדם לשמוח, לא מתוך זלזול בחומרתו של החטא, אלא מתוך הכרה בחסד הגדול שה' עשה עמנו, לתקן ולהתחדש.

כך פירש הרב קוק: "אדם שם חטאו נוכח פניו, ומתחרט עליו, ומצטער על אשר נוקש בפח החטא. ונפשו מטפסת ועולה, עד שהוא משתחרר מהעבדות החטאית, ומרגיש בקרבו את החרות הקדושה, הנעימה מאד לנפשו הנהלאה, והוא הולך ומתרפא. וזהרי אורה של שמש החסד, חסד עליון, שולחים אליו את קויהם, והוא הולך ומתאשר, הולך ומתמלא עונג ודשן פנימי,  יחד עם לב נשבר ונפש שחה מדוכאה, שהוא מרגיש בקרבו, שגם רגש זה עצמו, הנאה לו לפי מצבו, מוסיף לו עונג רוחני פנימי ושלמות אמתית. הולך הוא ומרגיש שהוא מתקרב למקור החיים, לאל חי אשר זה לא כבר היה כל כך רחוק ממנו. נפשו הכמהה זוכרת כששון לב את עניה ומרודה הפנימיים, והיא מתמלאת רגשי תודה, בהלל וזמר היא נושאת קול: "ברכי נפשי את ד', ואל תשכחי כל גמוליו, הסולח לכל עונכי הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד ורחמים, המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי, עושה צדקות ד' ומשפטים לכל עשוקים ..." (אורות התשובה ג)

ובדומה לכך פירש מלבי"ם: "ידבר על השגחת ה' וחסדיו עם נפש האדם הרוחנית, איך חושב מחשבות בל יידח ממנו נדח".


2. אולם, בתלמוד מצאנו פירוש שונה לגמרי, לפיו חלק מהפסוקים בפרק נאמרו מפיו של עֻבָּר או תינוק: "דוד... דר בחמשה עולמים, ואמר שירה: דר במעי אמו ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו; יצא לאויר העולם ונסתכל בכוכבים ומזלות ואמר שירה, שנאמר (בפסוקים כ-כב) ברכו ה' מלאכיו... ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנאמר ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו (מאי 'כל גמוליו'? אמר רבי אבהו: שעשה לה דדים במקום בינה; טעמא מאי? אמר רב יהודה: כדי שלא יסתכל במקום ערוה. רב מתנא אמר: כדי שלא יינק ממקום הטנופת)..." (בבלי ברכות י א).

פסוק 1, ברכי נפשי את ה' וכל קרביי את שם קדשו, מתאר את שמחתו של העובר המרגיש את כל איבריו הפנימיים נוצרים והולכים;

פסוק 2, ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו, מתאר את שמחתו של התינוק לאחר שסיים לינוק והוא מתרפק על אמו, תהלים קלא2: "כגמֻל עֲלֵי אִמּוֹ, כַּגָּמֻל עָלַי נַפְשִׁי".

אפשר לדרוש לפי אותו רעיון גם את הפסוקים הבאים:

פסוק 3, הסולח לכל עוונכי, הרופא לכל תחלואייכי, מתאר את שמחתו של התינוק על כך שהוריו סולחים לו על כל הצרות שהוא עושה להם, על הרעש, הלכלוך וכו'; ועל כך שהם דואגים לבריאותו ומרפאים אותו מכל מחלות הינקות.

פסוק 4, הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד ורחמים, מתאר את שמחתו של התינוק על כך שניצל ממוות בלידה - אחד מגורמי המוות העיקריים בעת העתיקה; ועל כך שהוא כל כך חמוד, עד שכל רואיו עושים איתו חסד ומרחמים עליו.

פסוק 5, המשביע בטוב עדיך, תתחדש כנשר נעורייכי, מתאר את שמחתו של התינוק על כך שהוא שבע, ועל המראה החדש והרענן שלו.


ומסתבר ששני הפירושים משלימים זה את זה, שהרי אדם שעשה תשובה מרגיש תחושה של התחדשות, כמו תינוק שנולד; לכן באנגלית הוא נקרא born again.

גם מלבי"ם פירש את מדרש חז"ל, המדבר על תינוק היונק משדי אמו, למשמעות הפשוטה של הפסוקים, העוסקים בתשובה: ""ברכי נפשי את ה'" - היא ברכה פרטית על החסד שעושה עמה בייחוד, "ואל תשכחי כל גמוליו" - שהגמול הוא מה שעושה מפני התפעליות של אהבה שיש לו אל הנפש, שעל ידי זה הוא מקבלה בתשובה וסולח לעוונה, כמו שיפרש. וחז"ל אמרו (ברכות י, א): "שעשה לה דדים במקום בינה" (כי התשובה יונקת מבינה, כנודע, וכמו שנאמר (ישעיהו ו י): "ולבבו יבין ושב ורפא לו"). "טעמא מאי? חד אמר: שלא יסתכל במקום ערוה" (תשובה מן העיניים אשר זונים אחרי מינות), "וחד אמר: שלא יינק ממקום הטינופת" (תשובה על חטא הבא על-ידי כוח התאוה)." (מלבי"ם).

ואל תשכחי כל גמוליו

ישנם פסוקים נוספים המדברים נגד שכחת חסדי ה'.

ומשפטים לכל עשוקים

מה הקשר בין פסוק זה, המדבר לכאורה על תמיכתו של ה' באנשים מסכנים הנעשקים על-ידי זולתם, לקטע כולו?

1. ייתכן שהפסוק בא להדגיש, שה' עושה צדקה עם האדם ומוותר לו רק במצוות שבין אדם למקום; אך במצוות שבין אדם לחברו, ה' נוהג במלוא חומרת הדין, עד שהפוגע מרצה את חברו (מלבי"ם).

2. וייתכן שה עשוקים הם כוחות הנפש, הנמצאים בתוך גוף חוטא, ואינם מקבלים את המגיע להם, עד שהאדם עושה תשובה: "עושה צדקות ד' ומשפטים לכל עשוקים : הוי! כמה עשוקה היתה הנפש, בעוד משא החטא, קדרותו, גסותו וסבלו האיום מונח עליה! כמה היתה ירודה וסחופה, גם אם עושר וכבוד חיצוני נפל לה לחבל! מה יועיל כל הון, אם התוך הפנימי, תוך החיים, הוא מדולדל ויבש? ומה מאושרה היא כעת בהרגישה בקרבה כי כבר נרצה עונה, כי קרבת אלהים חיה ומאירה בקרבה, כי הוקל משאה הפנימי, כי היא כבר שלמה נשיה, ואינה עוד מעושקה בעושק וטרוף פנימי, מלאה היא מנוחה ושלוה כשרה: "שובי נפשי למנוחיכי כי ד' גמל עליכי" (תהלים קטז ז)" (אורות התשובה ג)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • שער בנימין - ברכי נפשי את ה': ברכי נפשי את ה'. בָּֽרְכִµי נַפְשִׁ§י אֶת־יְהֹ»וָµה, יְהֹוָ³ה אֱ½לֹהַי גָּדַ³לְתָּ מְּאֹ¡ד, ה¦וֹד וְהָדָ³ר ... (cache)
 • עבודות יד - "ברכי נפשי את ה'" - פסיפס: "ברכי נפשי את ה'". אילה שלוחה, ט"ו שבט תשס"ח (22/01/2008). בס"ד. "ה' אלוקי גדלת מאוד הוד והדר לבשת" ... ברכי נפשי את ה'. אנונימי, כ"ח ניסן תש"ע (12/04/2010) ... (cache)
 • תהילים פרק קד: הקריאה " ברכי נפשי את-ה" משותפת לרקנו ולפרק שקדם לו. ולא עוד אלא שבפרק הקודם חוזרת קריאה זו הרבה יותר. בפרקנו היא באה פעם אחת בפתיחה ופעם שניה בסיום, ... (cache)
 • ברכי נפשי את ה': סרט על הכנס השנתי ה-41 של נשי ובנות חב"ד. הכנס נערך בביני האומה בירושלים - בסימן " ברכי נפשי את ה'". מיועד לצפיה לנשים ובנות בלבד. מהדורה קלה - לשמירה-בשם. ... (cache)
 • יג מדות שבמזמור קג בתהילים / ישעיה נבנצל: מזמורים קג, קד בתהילים, שניהם פותחים ומסיימים במילים: ברכי נפשי את ה',... ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו. ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו. ... (cache)
 • פרשת ויקרא: (תהלים קג): ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו, בשעה שהוא נתון במעי אמו. ... (שם קד): ברכי נפשי את ה' ה' אלהי גדלת מאד, בשעת פטירתו של אדם מן העולם ואחת ... (cache)
 • ברכות ג€“ דף י' עמוד א' ֲ« תלמוד מוסבר ומאמרים: 7 נובמבר 2009 ... ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר: (תהלים קד, לה) "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה". ... (cache)
 • שמחת תורה - Amit: של שבת, אומרים את פרק " ברכי נפשי את ה'" מתהילים. תמיד יוצא כך ששבת בראשית היא השבת שלפני ראש חודש חשון, ולכן אומרים בה את תפילת ברכת החודש. ... (cache)
 • ברכי נפשי...הללויה: הוא רואה לנגד עיניו את בריאת העולם ומלואו ומלחמת אלוקים בכוחות הרשע, חיסול הרשע מביא את האדם לשירה נשגבה: "ברכי נפשי את ה' הללויה". ... (cache)
 • ספר תהלים-ברכי נפשי on Vimeo: מזמורי תהלים הם פעימות הלב של המאמין, נלמד על יחסים אישיים עם אלהים, דרך עיניהם של משוררי תהלים, הכמהים לנוכחותו ונוכל לומר גם אנחנו: ברכי נפשי את ה' וכל ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: "ברכי נפשי את ה', ה' א-להי גדלת מאד... משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ. מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ. ... (cache)
 • דבורה מינקת רבקה (בראשית לה: ח): לא אמרו אלא כנגד דוד אביו, שדר בחמשה עולמים ואמר שירה; דר במעי אמו ואמר שירה, שנאמר: +תהלים ק"ג+ ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו. ... (cache)
 • ערכי החינוך הדתי: "ויעשו כולם אגודה אחת"-מאמר שני | תורה ועבודה: ואז יתמו חוטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את ה' הללויה, הללויה. בודאי כי משם יהיה הייחוד שלם למעלה ולמטה [...] ועל זאת יתקנו בתפלה 'ויעשו כולם ... (cache)
 • חיים סולובייצ'יק ג€“ חב"דפדיה: 1 אוגוסט 2010 ... אדמו"ר הרש"ב אמר מאמר על המדרש רבה " ברכי נפשי את ה', מה הקב"ה ממלא את כל העולם אף נשמה ממלאת את כל הגוף", והסביר על פי שיטת הרס"ג שכמו שהאדם ... (cache)
 • מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? > Beerot Yitzchak > יחדיו בו': ... דרבי שמעון בן פזי: מאה ושלש פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר: "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה". ... (cache)
 • בס"ד, יום ראשון ב' תמוז ה'תשס"ד: "יהלכון" - לשון עתיד, במשמע, אומר דוד כאן במדבר יהודה המשקיף על ים המוות, אראה לעתיד לבוא במקום אחד סלעים ושפנים וביחד מים וים ג€“ או אז " ברכי נפשי את ה'", ... (cache)
 • פרשת לך לך: כאמור, קטע זה עוסק בהזכרותיו של דוד את הביטוי ' ברכי נפשי את ה'': ... ראשית, הפסוק שדנים בו הוא ' ברכי נפשי את ה', וכל קרבי את שם קדשו'. ... (cache)
 • רעיון התשובה: פסוק זה "ייתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללו יה: "(תהילים פרק קד', לה') נדרש בתלמוד (ברכות דף י', ע"א) בשכונתו של ר' מאיר היו בריונים ... (cache)
 • פרשת צו - התעוררות מן השגרה: וכן אמר דוד המלך ע"ה ברכי נפשי את ה'. ומובא במדרש (מדרש תהלים, מזמור ק"ג): "ברכי נפשי את ה'. מה הנפש אין אדם יודע אי זה מקומה, כך הקדוש ברוך הוא אין אדם ... (cache)
 • ר' יצחק אבוהב: אמר ליה: מאי דכתיב אמר לו מהו שנאמר (תהלים קג, א) 'ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו', אמר ליה לו: בוא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם: אדם צר ... (cache)
 • הפסוק הראשון בפרשת בשלח - התרחקות מן הרשע: לכן ציפיתו הגדולה של דוד היתה: יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, באותה העת, ברכי נפשי את ה' הללויה (תהלים ק"ד). גם התנא במסכת אבות קבע בפשטות: הרחק משכן ... (cache)
 • עולם התנ"ך: וכן הוא אומר: יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה. ואומר: בטוב צדיקים תעלוז קריה. ואומר: שני רשעים שברת לה' הישועה. ... (cache)
 • ביאור:צו - התעוררות מן השגרה ג€“ ויקיטקסט: 25 מאי 2006 ... וכן אמר דוד המלך ע"ה ברכי נפשי את ה'. ומובא במדרש (מדרש תהלים, מזמור ק"ג): "ברכי נפשי את ה'. מה הנפש אין אדם יודע אי זה מקומה, כך הקדוש ברוך ... (cache)
 • ברכי אצולה מרוח הקדש: ברכי אצולה מרוח הקדש ברכי נפשי את ה'. ברכי, אצולה מרוח הקדש, את שם אדיר נאדר בקדש, אל נערץ בסוד שרפי קדש - 5 אין קדוש בה '. (cache)
 • כה תברכו את בני ישראל: גדלו לה' אתי ונרוממה שמו" (תהילים לד 2-4); "ברכי נפשי את ה'... גדלת מאוד" (קד 1). [13] דרך אגב שמנו לב, ש"נברכו בו" = "התברכו בו"; מכאן שבניין נפעל זה מציין ... (cache)
 • דברים, פרשת האזינו ויום הכיפורים תשס"א, ד"ר מאיר סיידלר: "ברכי נפשי את ה', הללוי-ה" (תה' קד לה). הרעיונות המוצגים במאמר זה מושתתים בחלקם על [1] יסודות מחשבתיים שהונחו ע"י יצחק ברויאר (1946-1883), ... (cache)
 • ניגוני י"א ניסן - כל השנים | Chabad.FM: פרק ק"ג פסוקים ב, יט, כב - הולחן ע"י הת' ישראל גרנובטר - ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו: ה' בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה: יחי אדוננו מורנו ורבינו ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - ספר תהלים, פרק נא - שירת הנפש: ... כפי שמתבטא דוד בתהילים, מזמור קג: "ברכי נפשי את ה', הסולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי [דוד מבטא את הרגשת החטא כמחלה] המעטרכי חסד ורחמים". ... (cache)
 • ההוצאה לאור - יהודה הלוי - שירים - ישראל לוין - עורך: ... ידועת אמונות; ישנה בחיק ילדות; יחידה שחרי האל; שם אלהים אודה; שובי נפשי למנוחיכי; יחידה יחדי נא; משגיב בכחו; ברכי נפשי את ה'; נפשי לבית אל ... (cache)
 • קדושה - פרשת לך לך: כך אמר דוד המלך נעים זמירות ישראל: "ברכי נפשי את ה'" ומיד "ה' אלקי גדלת מאד, הוד והדר לבשת".5. זו המשמעות של מושג הקדושה. ה' אמר לעם ישראל "ונקדשתי בתוך בני ... (cache)
 • מדורים מרכזיים המרכיבים את נפש האדם: תחושת המימד הרוחני טרנסצנדנטי שבאדם, (ברכי נפשי את ה', חמישה דברים בנשמה וחמישה בקבה וכו', ברכות, דף י'). קדוש והעלאת כל פעולה לשורשה הרוחני עי הדבקות במימד ... (cache)
 • סמוכים לעד לעולם - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון: הבה נדגים זאת: המזמורים השכנים ק"ג-ק"ד קשורים זה בזה בקשר בולט: שניהם פותחים בפתיחה " ברכי נפשי את ה'" וגם חותמים במילים אלו. צירוף מילים זה אינו מופיע עוד ... (cache)
 • פרסום| ליל הסדר של ראש השנה-הסבר על החג ומנהגיו,הסעודות,התפילות...: ... שיתמו אוייבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו", ולאחר שיאכל יאמר: "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את ה' הללוי-ה": "ובחסדך תצמית ... (cache)
 • בס"ד: אז " ברכי נפשי את ה' הללויה". מתי אנו אומרים זאת? בראש-חודש, כי "לחדשיו יבכר", כי מימיו של ים המלח מן המקדש הם. אז איך אפשר שלא להגיד זאת בראש-חודש? ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם: הפרק מסתיים בבקשה שיהיה גם דין בעולם: "יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את ה' הללויה". פרק ק"ה עוסק בקורות עם ישראל מימי האבות, דרך מכות מצרים ... (cache)
 • / ד"ר ע"צ מלמד: יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה'. ובחסדך תצמית אויבי והאבדת כל צוררי נפשי כי אני עבדך". וכנגד אלו שקטרגו על מנהג זה, שיש בו ניחוש, ... (cache)
 • חכמי תימן: אז כבה הצדיק את נר השעוה, זרקו לארץ ואמר: "כן יאבדו כל אויבך ה' יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללויה." באותה שעה ניגף אותו מושל רשע. ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - משכני אחריך נרוצה: כל האוירה כולה היא אוירה של ספר בראשית ופרשת הבריאה, ממנה אנו מגיעים להכרת הקב"ה ולהכרת המציאות ולהכרת ברכי נפשי את ה', ה' אלוקי גדלת מאוד (הפרק שנאמר אותו ... (cache)
 • more "ברכי נפשי את ה' ":
 • עולם התנ"ך: ינק משדי אמו ואמר שירה, שנאמר: ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו, אמר ר' אבהו: שעשה לה דדין במקום בינה. וטעמא מאי? אמר ר' יהודה אמר רב: שלא יסתכל בערוה. ... (cache)
 • ימי חנוכה - ימי הודאה: ... כמו שכתוב " ואל תשכחי כל גמוליו", כי באמת זה הדרך של הודאה ותודה הוא דרך נפלא מאד להתקרב על ידו להשם יתברך בכל מקום שהוא, כי העולם הזה מלא צרות ויסורים ... (cache)
 • ההנקה במקורות היהדות-היסטוריה והלכה / ד"ר שמואל קוטק: "דוד המלך ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנא' "ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו" (תהילים קג, ב). מאי כל גמוליו? ... (cache)
 • ההנקה במקורות היהדות - היסטוריה והלכה: פני התינוק מופנים אל שד האם: "דוד המלך ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה, שנא ' "ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו" (תהלים קג, ב). מאי כל גמוליו? ... (cache)
 • תהילים פרק קד: ... אמר: "ברכי נפשי את ה' וכל קרבי" ואחד כשהוא נולד: "ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו" - - ואחד שהוא יוצא לאויר העולם והולך לכאן ולכאן, ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי מוהר"ן ותנינא- חג השבועות: ... זכרונם לברכה (ברכות י): "ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו", שעשה לה דדים במקום בינה, אבל הבהמה יונקת מדדי בהמה למטה, וזהו ההפרש שבין גדר אדם לבהמה, ... (cache)
 • תהילים ק"ד: עיון ספרותי: מזמור קג פותח בהמרצה כפולה (פסוקים א; ב) זהה לזו שבמזמורנו, ומיד בהמשך באה הנמקה הולמת לקריאה זו ' ואל תשכחי כל גמוליו. הסולח לכל עונכי...' וגו'. ... (cache)
 • Hebrew Translations of Bach Cantatas & Other Vocal Works - Sorted...: ברכי נפשי את ה', ואל תשכחי כל-גמוליו. 69. עירית שיינהורן. יום ראשון, ה- 26 אחרי חג השילוש. עורו! התפללו! היו נכונים. 70. עמית גדרון ... (cache)
 • מדרש רבה - ויקרא: ... במעי אמו (שם) ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו בשעה שהוא יוצא ממעי אמו אמר לה לא תנשיי גמליי טבייה דגמליה עמך (שם) ברכו ה' כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו ... (cache)
 • Hebrew Translations of Bach Cantatas & Other Vocal Works - Sorted...: בחירת המועצה. ברכי נפשי את ה', ואל תשכחי כל-גמוליו. 69. אריה אורון. יום טיהורה של מריה. בשלוה ובגיל אלך לי מפה. 125. אריה אורון. יום השני של חג השבועות ... (cache)
 • drasha4: ... עושי דברו לשמוע בקול דברו ברכו ה' כל צבאיו וגו' ינק משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה שנאמר (תהילים קג) ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו מאי כל גמוליו ...
 • more "ואל תשכחי כל גמוליו ":
 • פרשת תשובה: ... אתנו לך כי אתה ה' א-להינו" (ירמיהו ג', כב); "אני אמרתי ה' חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך" (תהלים מ"א, ה); "הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי" (תהלים ק"ג, ג). ... (cache)
 • more "הסלח לכל עונכי הרפא ":
 • more "עונכי הרפא לכל תחלאיכי ":
 • YouTube - jackabbud's Channel: ..."ברכי נפשי את יהוה וכול קרבי את שם קדשו ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כול גמוליו הסולח לכול עוונכי הרופא לכול תחלואיכי הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים ... (cache)
 • http://www.2all.co.il/web/Sites/serafim, המשיח בתנך: ... תשכחי כול גמוליו הסולח לכול עוונכי הרופא לכול תחלואיכי הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים " אז מה נו אז אמר "הגואל משחת חייכי ומאין לך שמדבר ממשיח " ... (cache)
 • ח"י רקפות ג€“ ויקיפדיה: בנוסף לשירו של גורי, מצוטטות בעבודות שורות מזמור מספר תהילים פרק קג: "הסולח לכל עוונכי הרופא לכל תחלואיכי: הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים". ... (cache)
 • על תפילת שמונה עשרה: הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד ורחמים"). הגאולה המבוקשת בברכה זאת היא אפוא גאולת האדם הפרטי, ולא גאולת האומה הישראלית מצרותיה ומגלותה. ... (cache)
 • ביאור:הקשר בין רחם לבין רחמים ג€“ ויקיטקסט: 6 פברואר 2008 ... (תהלים קב יד): "אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד"; (תהלים קג ד): "הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים"; (תהלים קג יג): "כרחם אב ... (cache)
 • אתר הוידאו של מעלה: ... האומרת בהדר וחיים מלאים: "הסולח לכל עונכי, הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד ורחמים, המשביע בטוב עדיך - תתחדש כנשר נעוריכי" והבטחון הולך ... (cache)
 • וזאת הברכה - בס"ד "פרשת- וזאת הברכה" דברים פרק לג פסוק כד: אחר התעטרותה במדות שובע שמחות בזיו השכינה, זהו שאמר (תהלים קג) הסולח לכל עונכי הרופא לכל תחלואיכי, הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים, המשביע בטוב עדיך ... (cache)
 • שערי אורה השער השני ג€“ ויקיטקסט: 14 מאי 2009 ... וסוד סמך גאולה לתפילה בסוד אל ח"י אדנ"י הוא סוד הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד ורחמים, המשביע בטוב עדיך, תתחדש כנשר נעורייכי (שם קג, ה): ... (cache)
 • more "הגואל משחת חייכי המעטרכי ":
 • more "חייכי המעטרכי חסד ורחמים ":
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - ראש חודש;: לעולם הזה, שהן משמרות ראשי חדשים; ולעולם הבא, שהן עתידות להתחדש, שנאמר שנ' המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעורייך,. כשיש שני ימים ר"ח נהגו שלא לעשות מלאכה ביום ... (cache)
 • עגל הזהב - רואים את הקולות: שהן משמרות ראשי חדשים שנ' המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעורייך. ראו האנשים שלא קבלו הנשים ליתן את נזמיהן לבעליהן ועד אותה שניה היו הנזמים באזניהם כמעשה ... (cache)
 • symbolpath.co.il - תכניות לימוד: תהילים קג5: "המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי". 20. איוב ט26: "חלפו עם אניות אבה כנשר יטוש עלי אכל". 21. איוב לט27: "אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קנו" ... (cache)
 • ביאור:משלי יא כב ג€“ ויקיטקסט: 25 נובמבר 2007 ... פסוק נוסף שבו הגוף נחשב כתכשיט לנפש (תהלים קג ה): "המשביע בטוב עדיך, תתחדש כנשר נעוריכי". מסקנה נוספת שאפשר להסיק מפסוק זה היא, ... (cache)
 • שאריות מיתולוגיות בספר תהילים: אלמות ונעורים נצחיים: חידוש הנעורים כנשר מוזכר גם בתהילים ק"ג, ה: "המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי ". לפריטים אחרים קשורים לנושא: שאריות מיתולוגיות בספר תהילים: עלילת הבריאה ... (cache)
 • עגל הזהב - אסופות מדרש אומנות - קרן תל"י: שהן משמרות ראשי חדשים שנ` המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעורייך. ראו האנשים שלא קבלו הנשים ליתן את נזמיהן לבעליהן... ופרקו את נזמיהם שבאזניהם ונתנו שנ` ... (cache)
 • תמר מקבוצת הנשר הלבן: המשביע בטוב עדיך, תתחדש כנשר נעוריכי ". 3. תנועה מהירה ממרחק גדול לקראת האוכל (דברים כח49): "ישא ה' עליך גוי מרחק מקצה הארץ ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת ויקהל: ונתן להם שכר לעולם הבא שהן עתידות להתחדש כמו ראשי חדשים, שנאמר: "המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי" (תהילים קג, ה), ע"כ. וצריך להבין מדוע נבחרה שמירת ראש ... (cache)
 • ספר שערי אורה - Hebrejskֳ¡ knihovna kabalistickֳ½ch textֵ¯: המשביע בטוב עדיך תתחדש כנש"ר נעורייכי (תהלים קג, ה). והמידה הזאת הנקראת נש"ר יש לה כמה נשרי"ם בעלי כמה כנפיים, ונקראת נשר"י המרכבה, וכולן מגינות על ישראל ... (cache)
 • more "המשביע בטוב עדיך תתחדש ":
 • more "עדיך תתחדש כנשר נעוריכי ":
 • מזמור מלפני מלך מלך לבני ישראל: מקרא מלא המקביל, לדעתי, לפסוק שלנו הוא תה' קג:ו: "עשה צדקות ה' ומשפטים לכל עשוקים" (השווה תה' צט:ד; קמו:ז).19 לאור המקראות שהובאו כאן, ובמיוחד לאור "שם יתנו ... (cache)
 • more "עשה צדקות ה' ומשפטים ":
 • פרשת לך לך: "עֹשה צדקות ה' ומשפטים לכל עשוקים. יודיע דרכיו למשה, לבני ישראל עלילותיו. רחום וחנון ה', ארך אפים ורב חסד". (תהילים ק"ג, ו-ח). דרכו של ה' היא דרך הצדקה ... (cache)
 • more "ה' ומשפטים לכל עשוקים ":

תגובות