נערים ונערות

קוד: נערים ונערות בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 2

בשמ"א כה יש שני פסוקים עם מספרים. לפניכם הפסוקים; נסו לנחש מהם המספרים (התשובה כתובה משמאל):

מספר

פסוק

10

וישלח דוד __ נערים, ויאמר "עלו כרמלה ובאתם אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום".

5

ותקם אביגיל ותרכב על החמור ו__ נערותיה ההולכות לרגלה, ותלך אחרי מלאכי דוד ותהי לו לאישה.

בסוף הפרק מסופר שדוד לוקח לאישה את אביגיל. אבל הוא לא מסתפק בכך ולוקח עוד אישה - את אחינועם היזרעאלית. למה דוד לוקח שתי נשים כשבקושי יש לו זמן לאישה אחת (הוא צריך לברוח משאול)?!

אפשר להציע לכך הסבר דמיוני , שגם עוזר לזכור את המספרים בפרק:

כשדוד לקח לאישה את אביגיל, הוא שידך את 5 הנערות שלה ל5 נערים שלו, והם מאד שמחו. אבל אז 5 הנערים הנותרים התחילו לקנא, ואמרו "גם אנחנו רוצים להתחתן!". דוד רצה שהנערים שלו יהיו מרוצים, ולכן הוא נאלץ לקחת עוד אישה, שגם לה (כנראה) היו 5 נערות, וכך הכל הסתדר …

תגובות