העולם מסתובב

קוד: העולם מסתובב בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 8

העולם (העגול ) בימי התנ"ך גם הסתובב, אבל לא כמו היום:היום, למרות שהעולם מסתובב, מה שלמעלה נשאר תמיד למעלה ומה שלמטה נשאר תמיד למטה. אבל בימי התנ"ך העולם הסתובב כל-כך מהר שלפעמים הכיוונים התחלפו. למשל:

  1. כשבנ"י הלכו לסקול את עכן ואת משפחתו -- " ויעלו אותם עמק עכור " (יהושע ז24) – הם הלכו לכיוון העמק אבל אז פתאום העולם התהפך והם נאלצו לעלות כדי להיכנס לעמק...

  2. בתחילת תקופת השופטים נאמר על בני יהודה שהם " ירדו ... להילחם בכנעני יושב ההר ... " (שופ' א9) – גם כאן הם הלכו לכיוון ההר אבל אז העולם התהפך והם מצאו את עצמם בירידה...

  3. גם בת יפתח אומרת " וירדתי על ההרים ... " (שופ' יא37) – כנ"ל.

  4. לאחר חטא המרגלים הזהיר ה' את בנ"י ואמר להם: " והעמלקי והכנעני יושב בעמק " (במדבר יד25) וכמה פסוקים לאחר מכן כתוב " ויירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא " (שם 45) – כנראה שבינתיים העולם התהפך והעמק הפך להר.

תגובות