רשימת גיבורי דוד

קוד: רשימת גיבורי דוד בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 2

[מתוך 'איך להצליח בחידון התנ"ך בלי ללמוד את כל התנ"ך בעל-פה?' בהוצאת נוער חובב תנ"ך בחיפה]

בפרק זה מסופר על מעשי-גבורה שעשו גיבורי-דוד. הנה כמה מהם:

נאמר על

פסוק

עדינו העצני

הוא עורר חרבו על שמונה-מאות חלל בפעם אחת

אלעזר בן דודו בן אחוחי

הוא הכה בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב

שמה בן אגא הררי

ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים...ויתיצב בתוכה ויצילה

בתור דוגמה ל" סימן דמיוני ", נראה איך אפשר לזכור ש אלעזר בן דודו בן אחוחי הוא האיש ש "יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב".

ראשית, נשים לב לכך שהשם "אחוחי" מזכיר צעקת-כאב ("אחח! " ). הגיוני מאד, שמי שידו נדבקת לחרב יצעק צעקה מעין זו. ובכן, נדמיין לנו את הגיבור צועק: "אחח! נדבקה לי היד לחרב!". לאחר מכן, הוא מחליט שיותר לא ישתמש בנשק המיושן הזה, ומעתה והלאה ישתמש רק באקדח לייזר . אך מכיוון שאין לו אקדח לייזר, הוא צריך לשאול את אקדח הלייזר של דודו. ניתן לכתוב משפט לסיכום העניין:

"אחח ! נדבקה לי היד לחרב! בפעם הבאה אני אבקש מ דודי את אקדח ה לייזר שלו!"

באופן זה קל לזכור, שהאדם שידו נדבקה לחרב הוא אלעזר בן דודו בן אחוחי .

ואיך זוכרים ש שמה בן אגא הררי הוא האיש שהציל חלקת עדשים ?

ובכן, הסתכלו סביבכם, וראו אם יש כאן (לידכם) עדשים. רוב הסיכויים שאין כאן עדשים. אם כך, איפה יש עדשים? לא כאן אלא שמה ! כך זוכרים ששמה הציל חלקת עדשים.

תגובות