בקום רשעים

קוד: בקום רשעים בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[עמוס עזריה ממושב בית-גמליאל, "הבדלה בין פסוקים דומים"]

פעמיים בספר משלי נזכר הביטוי "בקום רשעים":

תגובות