והסתרתי פני מהם והיה לאכול

קוד: והסתרתי פני מהם והיה לאכול בתנ"ך

סוג: אין

מאת: הרב יהודה גרינשפן

אל: חיוכה של תורה

רקע : כתוב בדברים לא 17 - 18:

וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פני מהם והיה לאכול , ומצאוהו רעות רבות וצרות..., ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה; ואנוכי הסתר אסתִר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלהים אחרים

דרשו חז"ל על הפסוק הזה (חולין קלט:):

אסתר מן התורה מנין? [ כלומר: איפה רמוז שמה של אסתר בתורה? ] -- "ואנוכי הסתר אסתר פני ביום ההוא".

אשתו של ר' שאול מקראקא, הרבנית אסתר, היתה למדנית מפורסמת, וכולם כינו אותה "אסתר מן התורה". פעם אחת נכנסו אורחים אל הרב, ולאחר שברכו את הרבנית "שלום אסתר מן התורה" קמה לצאת מן החדר. אמר אחד האורחים: "לא התכווננו ש'אסתר מן התורה' תקיים 'ואנוכי הסתר אסתיר פני'". נענתה הרבנית ואמרה: "גם אני לא התכוונתי לזה, אלא ל 'והסתרתי פני מהם והיה לאכול'..."

תגובות