חכמת שלמה

קוד: חכמת שלמה בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: ע"פ הרב וינר

אל: נ..נח..נח"ת שבט ס'

[שמעתי מר' מנשה וינר בשיעור על נשי שלמה] כשחושבים על מספר הנשים של שלמה, אפשר להבין למה שלמה היה צריך חכמה: היו לו 1000 נשים והוא מלך 40 שנה, כלומר בממוצע הוא לקח 25 נשים כל שנה, כלומר בממוצע אישה אחת בשבועיים. לכן כל שבת אצלו היתה או "שבת חתן" או "שבת שבע ברכות". בשבתות האלו צריך החתן לתת דרשה ארוכה ומחוכמת, ולשם כך היתה דרושה חכמה מיוחדת...

תגובות