הסוס אסור והחמור אסור

קוד: הסוס אסור והחמור אסור בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: ע"פ הרב וינר

אל: פירושים וסימנים 5

רקע : ארבעת המצורעים מגלים (במל"ב ז) שהארמים נטשו את אהליהם, ואומרים לשוער העיר:

"באנו אל מחנה ארם והנה אין שם איש וקול אדם, כי אם הסוס אסור והחמור אסור ואוהלים כאשר המה"

שמעתי מהרב מנשה וינר: עד עכשיו היה רעב כבד בשומרון, ומשום פיקוח-נפש היה מותר לאכול גם מאכלים לא כשרים – אפילו סוסים וחמורים. אבל עכשיו נגמר הרעב – ולכן הסוס אסור והחמור אסור ...

תגובות