שלושה בנים ובת אחת

קוד: ביאור:שמואל ב יח18 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: ע"פ איתן פינקלשטיין

אל: פירושים וסימנים 13

האם לאבשלום היה בן?

אז היה לו בן או לא היה?

1. פתרון צודק / ע"פ איתן פינקלשטיין

המפתח לפתרון הבעיה הוא מספר הילדים – ארבעה (שלושה+אחת).

כזכור, דוד חטא עם בת-שבע, ונענש ע"פ דבריו – ואת הכבשה ישלם ארבעתיים: ארבעה מילדיו של דוד נפגעו: שלושה מבניו מתו בחייו (הבן הראשון שלו מבת-שבע, אמנון, ואבשלום), ובתו תמר נאנסה.

אבשלום חטא בחטא חמור לפחות באותה מידה – הוא בא על פילגשי אביו (אמנם זה היה עונש לדוד, אבל אבשלום לא עשה את זה לשם שמיים, וכידוע 'מגלגלין חובה על ידי חייב'). לכן הגיוני שהעונש של אבשלום יהיה דומה, כלומר – שהוא יאבד את שלושת בניו ואת בתו!

אז זה כנראה מה שקרה לילדיו של אבשלום - הם מתו. וכך גם פירשו רוב המפרשים.

2. פתרון דמיוני / אראל סגל

הפתרון הקודם לא מתקבל על הדעת, כי כידוע "מקושיות לא מתים".

לדעתי המפתח לפתרון הוא במילה אחת בפסוק: "כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי". לא כתוב בשום מקום שלאבשלום לא היה בן - אלא רק שהוא אמר שאין לו בן.

כנראה באותו זמן היה חוק, שמי שאין לו בן, מקבל מימון מביטוח לאומי למצבה, כדי ששמו ייזכר. אבשלום לא היה אדם ישר במיוחד, כמו שנאמר (שמואל ב טו6): "וַיְגַנֵּב אַבְשָׁלוֹם אֶת לֵב אַנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל". כך הוא גם גנב את לב פקידי הביטוח הלאומי ואמר להם שאין לו בן, כדי לקבל מצבה על-חשבון משלמי המיסים... 


תגובות